Hudčice

Pomník František Lízl

Autor: Josef Czwartynski, 12.07.2003
Umístění: Hudčice, u železniční trati jižně obce
Nápis:
NA NEHYNOUCÍ PAMĚŤ
NÁRODNÍHO HRDINY
ING.FRANTIŠKA LÍZLA
Z ROŽMITÁLU
+18.1.1945
Poznámka:

Hájovna Na Dědku se za války stala partyzánskou základnou pro odbojovou skupinu působící v lesích jižní části Brd.
Činnost odbojové skupiny spočívala, kromě opatrování zbraní, v ukrývání uprchlých zajatců Sovětské armády a občanů, kterým hrozilo zatčení. V letech 1943-44 jich bylo tolik, že pro ně bylo vybudováno v třemšínských lesích kolem patnácti úkrytů. Jenom v okolí této hájovny, Podél Závišinského potoka (800 až 1200 m jižním směrem) byly takové úkryty čtyři. Jejich vybudování řídil hajný y této hájovny František Königsmark. Budování úkrytu, zajišťování materiálu a potravin pro tak velký počet lidí vyžadovalo za války mimořádnou odvahu a znamenalo nasazení života.
V říjnu 1944 byl náhodně objeven jeden z úkrytů u Radošic. Po následném zatýkání a výsleších se němci dozvěděli o častých schůzkách odbojové skupiny na hájovně Na Dědku. Před svítáním, dne 26.10.1944, byla hájenka obklíčena speciálním oddílem němců vycvičených pro boj s partyzány. V té době byli v hájovně hajný František Königsmark, jeho manželka a devatenáctiletý syn František. Když otec zjistil, že není z obklíčení úniku, sám sebe těžce zranil a na následky těžkého zranění zemřel v příbramské nemocnici. Manželka byla odvlečena do koncentračního tábora.
Partyzáni stačili úkryty včas opustit a několika nočními pochody odešli k velkým partyzánským oddílům operujícím na Českomoravské vysočině.
Velitel odbojové skupiny Ing. František Lízl, vedoucí pracovník rožmitálského velkostatku, unikl s dalšími členy skupiny do ilegality. Pomocí agentů gestapa - provokatérů byli však 18. ledna 1945 pozatýkáni. Františku Lízlovi se při převozu k výslechu z Rožmitálu do Klatov podařilo utéct z auta, které zapadlo ve sněhu u železničního přejezdu v Hudčicích a skočit pod přijíždějící vlak. Dnes najdeme na tomto místě pomník.
Zástupce velitele skupiny poručík Sovětské armády S. P. Gvezděněv, působící ve skupině od roku 1942, byl po odsouzení poslán do Terezína a 2. května 1945 popraven.
Z místních hajných byl zatčen a popraven Josef Klein z Nuslovny, ve vězení zemřeli hajný František Polák z Mýt a lesní dělník Josef Königsmark z Vacíkova.
V důsledku rozbití odbojové skupiny bylo zatčeno mnoho občanů z Rožmitálska, mnozí popraveni a ostatní skončili v koncentračních táborech.
Věnujme těmto občanům tichou vzpomínku za jejich hrdinství, za to, že neváhali obětovat své životy pro záchranu jiných a aktivně přispěli k obnovení naší svobody!
(Zdroj: Informační tabule u pomníku v Roželově)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02240
Pomník přidal: Josef Czwartynski

Pomník obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 21.02.2016
Umístění: Hudčice, náves
Nápis:
HUDČICE
svým padlým
OBČANŮM
1914-1919
POZŮSTATKY JEJICH ODPOČÍVAJÍ:
V SRBSKU:
Jos. VONDRÁŠEK *1884 +1914.
Václ. VORLÍČEK *1890 +1914.
Frant. ŽID *1885 +1915.
Cyril HOLAN *1885 +1915.
VE FRANCII:
Frant. SLADOVNÍK *1892 +1918.
V ITALII:
Jos. VIKTORA *1879 +1915.
Jarosl. HÁJEK *1898 +1917.
V RUSKU:
Frant. VONDŘICH *1871 +1914.
Václ. LIŠKA *1895 +1915.
Frant. PATA *1875 +1915.
V DOMOVINĚ:
Karel HÁJEK *1895 +1918
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-2270
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Vlasta Forejtová