Běřín

Pomník vojákovi Rudé armády

Autor: Jan Kincl, 12.09.2009
Umístění: Běřín, cca 2 metry od lesní cesty, po 90 metrech severně, od křížení se silnicí č.115, mezi obcemi Běřín a Běštín
Nápis:
Na tomto místě padl
dne 25.dubna 1945,
zasažen fašistickou
střelou neznámý
rudoarmějec partyzán.
SPB

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl