Třebýcinka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 26.12.2009
Umístění: Třebýcinka, náves
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914-1918

BRADA JAN
BRADA VÁCLAV - BRATŘI
HŘEBEC JAN
JANOUŠEK FRANTIŠEK
JANOUŠEK JOSEF
JANSKÝ JAN
KALAŠ FRANTIŠEK
KLINGER JOSEF
SCHEJBAL FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-06155
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Václav Havlíček

Autor: Dan Vrba ml., 25.12.2006
Umístění: Třebýcinka, u silnice mezi Třebýcinkou a Předslaví
Nápis:
Václav Havlíček
35. pěší pluk 11. setnina
V upomínku na rok 1914

Tato lípa byla vysazena na podzim
roku 1914 Václavem Havlíčkem
z Třebýcinky č.5 před odchodem
na frontové linie. Byl pohřben na kótě
1418 Přímoří-Piava v severní Itálii.
V přesvědčení jeho matky Marie
Venoušův život pokračuje dál v této
lípě.
Spolu s kamarádem Františkem
Stuchlem z nedalekého Hájku postavili
před rukováním tuto kapličku a oba
zasadili po stranách lípy, znak české
státnosti. Lípa navrátivšího se z války
Františka Stuchla zaschla.
Poznámka:

Nápis je umístěn na kmenu lípy, která roste u pomníčku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.