Švihov

Čechova, nám. Dr. E. Beneše, náměstí T.G. Masaryka, Za Vodou, nezařazeno

Hrob Josef Kalina

Autor: Jiří Porteš, 23.05.2013
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
Josef Kalina
nar. 1. května 1893, zemř. 26. prosince 1919
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Hrob Václav Janda

Autor: Jiří Porteš, 23.05.2013
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
VÁCLAV JANDA
*14.10.1898. +10.10.1936
ITALSKÝ LEGIONÁŘ PLUK 34.
ČETNICKÝ STRÁŽMISTR V.V.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Hrob Václav Ail

Autor: Jiří Porteš, 23.05.2013
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
VÁCLAV AIL
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*1880 +1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Hrob Ladislav Krs

Autor: Jiří Porteš, 23.05.2013
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
LADISLAV KRS
*15.1.1925 + 6.5.1945
padl v Praze na barikádě

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Hrob Jan Kozák

Autor: Diana Štruplová, 02.08.2011
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí

Nápis:
JAN KOZÁK
DŮSTOJMÍK
* 5.1.1896 + 11.8.1973
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana Štruplová
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Věra Leotevna Tydyma

Autor: Miloš Doležal, 02.11.2012
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
Zde odpočívá
ruská partyzánka
VĚRA LEOTEVNA
TYDYMA

Věnují pionýři
ZDŠ Švihov
Poznámka:

Mrtvé tělo Věry Leotevny Tydymy (ruské zajatkyně na útěku) bylo nalezeno v lese Běleč na Švihovsku začátkem května 1945, kde zemřela celkovým vysílením. Švihovští občané jí pietně pochovali na svém hřbitově a v roce 1951 jí dal místní výbor Českého svazu žen vybudovat pomník.
(zdroj CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-6158
Pomník přidal: Miloš Doležal

Hrob Václav Mikuláš

Autor: Milan Lašťovka, 18.07.2019
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
Zde v Pánu odpočíva
VÁCLAV MIKULÁŠ
ruský legionář
*29.4.1882 +28.1.1953
Poznámka:

MIKULÁŠ Václav
První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády:vojín
Bydliště:Kamýk okr. Klatovy
Datum narození:29.4.1882
Místo narození:Kamýk okr. Klatovy
Datum a místo přihlášení do legií:, Družkovka Donecký závod
Datum zařazení do jiné (další) legie:29.12.1917
Konec v legiích: 15.6.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
První útvar rakousko-uherské armády:11.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 11.p.pl.
První útvar v legiích:1.těž.děl.divz.
Poslední útvar v legiích: 1.těž.děl.divz.
Zajetí:25.2.1915, Karpaty
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'50.76'' E13°17'36.9'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Václav Kalaš

Autor: Jiří Porteš, 23.05.2013
Umístění: Švihov, hřbitov u kostela sv. Jiljí
Nápis:
PAMĚTNÍ DESKA
VÁCLAV KALAŠ
NAROZEN V BEZDĚKOVĚ
VOJÍN PĚŠ. PLUKU ČÍS. 35
OD POČÁTKU VÁLKY V POLI.
PADL V SEČI NA RUSKÉM BOJIŠTI
1. ZÁŘÍ 1916 VE VĚKU 23 R.
A POHŘBEN V LESE U ZBOROVA
V HALIČI
BUDIŽ MU ZEMĚ LEHKOU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska František Šperl

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.07.2019
Umístění: Švihov, Čechova, vedle hasičské zbrojnice za plotem
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
BR. FRANT. ŠPERLA,
KRAJSKÉHO POŽÁR. ŘEDITELE,
KTERÝ ZEMŘEL DNE 8.5.1945
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
TEREZÍNSKÉM PRO ILLEGÁLNÍ
ČINNOST HASIČSKOU A ZA
OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI.
JAKO NÁRODNÍ HRDINA BUDE
NÁM VZOREM V PLNĚNÍ
POVINNOSTÍ NÁRODNÍCH,
OBČANSKÝCH A HASIČSKÝCH.

OKR. HAS. JED. KLATOVSKÁ Č. 5
V KLATOVECH.
Poznámka:

Opsáno dle PD.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-6146
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Krejčí, 17.10.2006
Umístění: Švihov, nám. Dr. E. Beneše, náměstí
Nápis:
BELECOVÁ HELENA NAR. 1924, BERGEROVÁ KLÁRA 1893, DUCHEK VÁCLAV 1924, EISENSCHIML OTTO 1897, FISCHLOVÁ VLASTA 1903, HERMAN ZDENĚK 1926, KLEMENT EMIL 1894, KRAUSOVÁ JANA 1883, KRAUS LEO 1880, SABATHOVÁ ANNA 1863, SABATHOVÁ EMILIE 1881, SABATH FRANTIŠEK 1911, SABATH HYNEK 1879, SABATH KAREL 1903, SABATH OTTO 1908, ŠAMALOVÁ OLGA 1907, ŠLAJS JOSEF 1908, ŠPERL FRANTIŠEK 1898, ŠTEFL VÁCLAV 1902, ŠTĚRN FRANTIŠEK 1876, ŠTERN FRANTIŠEK 1903, ŠTERNOVÁ MARTA 1908, ŠTERNOVÁ OLGA 1910, VORÁČEK JAN 1908, VACHTLOVÁ GERTA 1928, VACHTLOVÁ HELENA 1895, VACHTL RICHARD 1885, VACHTLOVÁ VĚRA 1925, VEILOVÁ AMÁLIE 1905, ZEMANOVÁ HELENA 1913

BERKA FRANTIŠEK, CIMICKÝ JOSEF, ČERNÝ JOSEF, ČESÁK VÁCLAV, DOMÁNEK BOHUMIL, DROZDA VÁCLAV, GÖTZ FRANTIŠEK, GÖTZ LEOPOLD, HAAS SYLVESTR, HYŤHA FRANTIŠEK, HYŤHA KAREL, CHLOUBA VÁCLAV, KADLEC JAN, KADLEC VÁCLAV, KALAŠ FRANTIŠEK, KALINA JOSEF, KANTA JOSEF, KOHOUT JOSEF, KOUŘÍK ANTONÍN, KUČERA VÁCLAV, LOUŽEK VÁCLAV, MILSIMR VÁCLAV, MORNSTERN JAN, MUCHNA JOSEF, PECH FRANTIŠEK, PEŠEK VÁCLAV, PIŤHA JAN, PROCHÁZKA JOSEF, RÁDL VIKTOR, ŘEŠÁTKO KAREL, ŘÍHA ANTONÍN, ŘÍHA JAN, SKALA VÁCLAV, ŠINTLER EDUARD, ŠLAJCH JAN, ŠLAJS JAN, ŠLAJS JOSEF, ŠPIRK FRANTIŠEK, ŠPIRK RUDOLF, TOMÁŠEK JOSEF, TOUŠ JOSEF, TRÁZNÍK VÁCLAV, VACOVSKÝ FRANTIŠEK, VALDMAN JOSEF, VALEČKA JAN, VČELÁK VÁCLAV, VOKURKA JOSEF, VOTÝPKA FRANTIŠEK, VOTÝPKA JOSEF, ŽITNÝ JAN KAREL

KRS LADISLAV
NAR. 15.1.1925
PADL V REVOLUČNÍCH BOJÍCH V PRAZE-VRŠOVICÍCH
DNE 5. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-06145
Souřadnice: N49°28'49.04'' E13°17'06.03''
Pomník přidal: Ing. Jiří Krejčí