Sušice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 06.08.2012
Umístění: Sušice, na návsi před domem č 27
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918
1914
HUŤKA METOD.
1915
HOŘÍNEK CYRIL, KUTÁLEK JAN, ONDRŮCH FRANT., ŠKRABAL FRANT.
1916
HORNÍČEK KAREL, KLOBÁSKA JAN, ŠKRABÁLEK JOSEF, VOJTEK JOSEF,
1918
CIHULKA JOSEF, HASTÍK JOSEF.
VĚNOVALI OBČANÉ 1935
PAX
MÍR V NÁRODĚ – MÍR MEZI NÁRODY

SVÉMU ZAKLÁDAJÍCÍMU
ČLENU
Dr. ČEŇKU KUČEROVI
NÁROD MUČEDNÍKŮ
POPRAVENÉMU 6.5.
1943 V BRESLOU, VĚNUJE
ČTEN. SPOL. KOMENSKÉHO
V SUŠICÍCH
ČEST BUĎ JEHO PAMÁTCE

Text na zadní straně pomníku: L.P.1969

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00901
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek