Zárybničná Lhota

Na Stráni

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 29.07.2012
Umístění: Zárybničná Lhota, Na Stráni, křižovatka ulic Turovecká a Na Stráni
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918.

TOMÁŠ NOVOTNÝ
VOJTĚCH NOVÁK
VÁCLAV MAŠEK
JOSEF KASAL
FRANT. MEJZLÍK
STANISLAV HOŠNA
VÁCLAV HOLUB

VĚNUJÍ OBČANÉ LHOTY ZÁRYB.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-28705
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Karel Vošta, 30.08.2019
Umístění: Zárybničná Lhota, Na Stráni, křižovatka ulic Turovecká a Na Stráni – park, kde se nachází i pomník obětem 1. světové války
Nápis:
OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

LÖWY JOSEF
LÖWYOVÁ ANNA
PACHNER EDUARD
PACHNEROVÁ BERTA
(rozená Sternová)
ZEMÁNEK RICHARD
ZEMÁNKOVÁ KAMILA
(rozená Mendlová)
Poznámka:

Pomník v podobě židovského náhrobku byl zhotoven z popudu režiséra Zdeňka Flídra nákladem samosprávy a odhalen v květnu 2015 v sousedství pomníku obětem první světové války. Pouze Pachnerovi byli v obci usedlí. Jejich příbuzní Löwyovi i Zemánkovi sem byli vyhnáni za okupace z Tábora. Na pomníku chybí jméno předposledního táborského rabína dr. Desidera Fischera, který byl podle Databáze obětí holokaustu uveden posledním bydlištěm rovněž v Zárybničné Lhotě. Doklady o tom nebyly dohledány.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Karel Vošta