Bezděkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 26.05.2009
Umístění: Bezděkov, náves
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
Z BEZDĚKOVA A
DOLNÍ LHOTY.

1914 - 1918

K 20. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČSSR OBĚTEM FAŠISMU VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
věnují vděční spoluobčané

ŠIMON BECK 1862-1943
umučen v Terezíně
ALFRED BECK 1886-1943
umučen v Osvětimi
ANNA BECKOVÁ 1921-1943
umučena v Osvětimi
ISIDOR BECK 1894-1943
umučen v Osvětimi
MARIE BECKOVÁ 1895-1943
umučena v Osvětimi
JOSEF BECK 1912-1943
umučen v Osvětimi
NORBERT CÍSAŘ 1890-1944
umučen v Buchenwaldu
KAREL HÁLEK 1899-1944
popraven v Drážďanech
JOSEF MAZANEC 1902-1945
umučen v Buchenwaldu
škpt. ANTONÍN MAZANEC 1902-1945
zastřelen v Havlíčkově Brodě
por. letectva LADISLAV NĚMEČEK 1920-1942
sestřelen při náletu na Brémy
VÁCLAV SLÁMA 1899-1944
umučen ve Veihingenu

LIDÉ BDĚTE!

(levá strana)
TERRONNE

POBOŘOVICE
BŘEČKA JOSEF, EICHINGER VÁCL., JANDA VÁCL., VALENTA VÁCL.

VÍTANÁ
CHALUPA JOS., KOUTNÍK JOS., PETRÁŠ JAN, PETRÁŠ VOJŤ.

DOLNÍ LHOTA
KRAUS VÁCL., SÝKORA JAN, STEININGER VÁCL., VRHEL ALOIS

(pravá strana)
ZBOROV

BEZDĚKOV
HOLÝ JAKUB, KALINA FRANT., KUNDRAT VÁCL., LUCÁK JAROSL., RAJŠL FRANT., OLŠÁK JOSEF, STULÍK JAROSL., ŠLEIS JOSEF

KAL
BROŽ KAREL, ŠMÍD TOMÁŠ, TYKAL FRANT.

(zadní strana)
DOSSO ALTO

POSTAVENO PÉČÍ
MÍSTNÍHO OBČANSTVA
R. 1924

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-33324
Souřadnice: N49°22'50.01'' E13°13'38''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Tomáš Melichar

Autor: Marta Nejedlá, 26.05.2009
Umístění: Bezděkov, hřbitov
Nápis:
por. TOMÁŠ MELICHAR
ROLNICKÝ SYN Z KORYT

ZEMŘEL TRAGICKY PŘI DĚLENÍ
REPUBLIKY VE VĚKU 25 LET
V ROCE 1938.

PADL JSI V JARU SVÉHO ŽIVOTA
JAKO VĚRNÝ ČECH.
PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST VLASTI
A NÁS VŠECH.
Poznámka:

Melichar Tomáš: *27.1.1923 Koryta, pošta Bezděkov, okr. Klatovy do rodiny rolníka. Jako poručík Dragounského pluku č. 11 byl 1. 11. 1938 v Urmíně (okr. Nitra) zastřelen slovenským vojákem. I když je tento incident zařazován mezi ty s národnostním podtextem, ve skutečnosti tomu tak není. Poručík jezdectva Melichar při běžné kontrole zjistil, že několik vojáků z jeho jednotky přetáhlo večerku. Přikázal jim odejít na ubikaci s tím, že budou potrestáni. Jeden z vojáků si na něj počkal a ze strachu před trestem jej zastřelil. Politický podtext dostala událost teprve následující den, když si srocené civilní obyvatelstvo vynutilo propuštění vraha, který byl mezitím dopaden a zajištěn. Zavražděný byl posmrtně hodnocen jako: „Velmi svědomitý a pilný, energický, ve služební horlivosti zacházel někdy hrubě s mužstvem.“ (zdroj: VHÚ – Nástin personálních ztrát čs. armády)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'4.68'' E13°13'36.05''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Arno Glaser