Svinný

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Svinný, u kapličky v obci
Nápis:
PAMÁTCE OBČANŮ
PADLÝCH VE SVĚT. VÁLCE
1914 – 1918

ALOIS KARLÍK, ANTONÍN SÝKORA, ANTONÍN KARLÍK, VÁCLAV LANSMAN, ANTONÍN KARLÍK, ANTONÍN KARLÍK, JOSEF JECHA, JAN HOSPODKA, ANTONÍN MYŠKA, JOSEF SVOBODA, FRANTIŠEK JECHA, ALOIS DOBROVOLNÝ

1938 – 1945
LIDÉ BDĚTE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-21956
Pomník přidal: Ing. František Jedlička