Podolí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 20.06.2011
Umístění: Podolí, na návsi, před ZŠ
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
VLACHYNSKÝ FR. +29.8.1914.
DANĚK FRANT. +15.9.1914.
ŠAHA JAN +13.2.1915.
MALINA JOS. +18.3.1915.
KOVÁŘÍK JAN +16.4.1915.
POPELKA JAN +4.5.1915.
ŠKRÁŠEK FRA. +15.5.1915.
MALINA JOS. +13.6.1915.
BURDA JAN +15.6.1915.
NIČE BOH. +3.12.1915.
VACHUTA ANT. +12.3.1916.
VALA ANT. +19.4.1916.
HABARTA FR. +25.11.1917.
MALINA ANT. +26.8.1917.
OSOHA JOS. +1917.
SEMELA JOS. +23.5.1917.
NEMRAVA FR. +10.5.1917.
MOŽIŠ FR. +27.9.1917.
VALA JAN +12.6.1918.
PODŠKUBKA F. +5.10.1918.
SEMELA FR. +16.10.1918.
FORNŮSEK J. +12.2.1920.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00826
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Bedřich Hofman

Autor: Zdeněk Surýnek, 20.06.2011
Umístění: Podolí, na základní škole v Podolí
Nápis:
V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA POPRAVEN
ŘID. UČITEL BEDŘICH HOFMAN
*11.8.1896. +5.3.1943.
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00906
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob Ivan Rogačevský

Autor: Zdeněk Surýnek, 20.07.2011
Umístění: Podolí, na návsi před ZŠ
Nápis:
Здесь похоронен
кр-ец РОГАЧЕВСКИЙ Иван
Николаевич каменец подольской обл. село
Болочиск павший в боях с немецкими захватчиками
29 апреля 1945 г. у села Подоли.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ герою павшему за
свободу и независимость нашей родины

Zde odpočívá
rudoarmějec Rogacevskij Ivan
Nikolajevič z kamenec Podolské oblasti
městečko Volocisk jenž padl v boji
s německými okupanty 29. dubna 1945
u vesnice Podolí
VĚČNÁ PAMÁTKA
hrdinovi, jenž položil život za svobodu a
nezávislost své vlasti.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00863
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek