Debř

Pomník Obětem Sedmileté války

Autor: Lucie Rakušanová, 04.11.2015
Umístění: Debř, 5. května, u místní silnice pokračující z ulice 5. května z Debře jižně za přemostěním silnice 38 asi 300 m pod vrchem Radouč
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Text na informační tabuli v místě:
V roce 1759, za sedmileté války, se v širším okolí Radouče utábořily vojenské oddíly. Na Radouči došlo v tu dobu ke krvavé bitce Rusů s Prusy. Tehdy získal Radouč dnes již neužívané pojmenování Todtenwald. Na místě, kde byli pohřbeni padlí (2), nechala kosmonoská paní Johanna hraběnka z Mirbachu vztyčit kamenný kříž, po kterém dodnes přetrvává na mapách užívaný místní název „U kříže". Kříž však nahrazoval ještě starší památník. V roce 1883 byl lety sešlý kříž vložen do země před pomník nový, jenž na svém vrchu nesl podušku s vavřínovým věncem, mečem a přilbou. Pomník objednaný Okrašlujícím spolkem v Debři a okolí a zhotovený kameníkem Hugo Mauermannem je v současné době v neutěšeném stavu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°26'7.19'' E14°54'1.56''
Pomník přidal: Milan Lašťovka