Kout na Šumavě

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 18.10.2008
Umístění: Kout na Šumavě, před vstupem na hřbitov
Nápis:
ALEŠ PROCHÁZKA, OSVĚTČIM 1943
JOSEF MÄRZ, MATHAUSEN 1942
JOSEF VOSALA, DRÁŽĎANY 1943
štkp. OLDŘICH FICTUM, FRANKFURT 1943
FRANTIŠEK TAUER, TEREZÍN 1945
KAREL HOFMAN, PLZEŇ 1945
ANTONÍN ČERNÝ, KOUT NA ŠUM. 1945
JOSEF VÁCHAL, PRAHA 1945
STANISLAV MALINA, KOUT NA ŠUM. 1947

OBĚTI ZA VÁS 1938 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-06080
Souřadnice: N49°23'42.54'' E13°00'27.13''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 18.10.2008
Umístění: Kout na Šumavě, před vstupem na hřbitov
Nápis:
1920

Mat. Ticháček
Fořt
Em. Kanický
Karel Kaiser
Ondr. Kaufner
Em. Hoffmann
Fr. Turek
Matěj Váchal

1914 1918

DTJ
PADLÝM ČLENŮM VE VÁLCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-06079
Souřadnice: N49°23'42.54'' E13°00'27.13''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník Bitvy u Domažlic

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Kout na Šumavě, u silnice do Spáňova vpravo cesty
Nápis:
žádný
Poznámka:

Gloriet Klobouk, byl součástí cesty stromořadím, která vystupovala přímo ze středu Koutského zámečku. Založení glorietu je možné vztáhnout k rozsáhlým opravám Koutského zámečku a úpravám jeho okolí, které byly provedeny kolem roku 1824 majitelem Koutského panství Janem Filipem Františkem Josefem Stadionem. Tento předpoklad dokládají i mapy tzv. josefského mapování. Zatímco na nejstarším mapování označení glorietu chybí, na druhém mapování z let 1836 – 1852 je již klobouk označen, stejně jako stromořadí, které od něho k zámku směřuje. O stavbě klobouku ani o účelu jeho založení se místní historické prameny nezmiňují. Jednalo se patrně o drobnou stavbu, která měla oživit parkově upravenou krajinu a dopřát šlechtě odpočinek s pěkným výhledem na Koutský zámeček i jeho malebné okolí. Podobných, většinou však zděných, Glorietů nalezneme v zámeckých parcích poměrně velké množství. Koutský gloriet stál původně prý na dřevěných sloupech. Při jeho opravě byl na jednom z jeho trámů nalezen letopočet 1723, pokud byl tehdy správně přečten, mohlo se jednat o letopočet založení nějaké stavby, která Glorietu předcházela. Protože dřevěné konstrukce glorietu shořely při jeho opravě roku 1973, zůstane přesné datum založení Klobouku zřejmě navždy utajeno. Období romantismu vystřídala průmyslová revoluce. Cesta stíněná starým stromořadím musela ustoupit nově otevřenému hliníku Koutské cihelny, zbytek cesty byl rozorán a dnes po ní nenajdeme ani ty nejmenší stopy. Klobouk však stojí na holém návrší osamoceně dál. Časem k sobě připoutal i starou pověst z husitských válek. Vypráví se totiž, že právě zde ztratil roku 1431 kardinál Cesarini, prchající z husity rozehnané křížové výpravy z Domažlic, svoje listiny, zlatý kříž a klobouk, který má Gloriet připomínat. V bitvě, která se odehrála 14. srpna 1431 totiž husitská vojska porazila pátou křížovou výpravu vedenou markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/1198-pamatnik-bitvy-u-domazlic-gloriet-klobouk/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°24'29.85'' E12°59'36.37''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, 21.02.2011
Umístění: Kout na Šumavě, v křižovatce před čp. 12
Nápis:
na desce portrét Mistra Jana Husa, nečitelný text
na kameni letopočet 1919
Poznámka:

(zdroj: http://www.sumava.cz/objekt_az/2037-pomnik-padlych-wwi-kout-na-sumave/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°24'2.1'' E13°0'17.11''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička