Brno

Kenotaf František Hruška

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
FRANTIŠEK HRUŠKA
ROLNÍK, *29.V.1877 VE VYSOKÉ, +19.I.1918 V PADULE, ITÁLIE
Poznámka:

František Hruška, desátník ppl. č 3, nar.1877 ve Vysoké, okr. Val. Meziříčí, příslušnost tamtéž. Zemřel 18.1.1918 v nemocnici v Padule, Salerno - Itálie. Pohřben 19.1.1918 na hřbitově v Padule.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf František Knesl

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
Vzpomínka
na syna, bratra a švakra
FRANTIŠKA KNESLA
nar. 18.září 1874, zemř. 16.června 1916
za války v Kotoru.
Poznámka:

František Knesl, vojín 84.pěšího pluku, nar.1874 v Bítově - okr. Znojmo, zemřel 7.6.1916 v pevnostní nemocnici č.3 v Kotoru v Dalmacii. Pohřben 9.6.1916 na hřbitově v Kotoru v Dalmacii.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf František Horák

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
VZPOMÍNKA NA
FRANTIŠKA HORÁKA
OBĚŤ VÁLKY
*25.3.1877 +1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Jaromír Appel a hrob Leopold Skála

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM:
JUDr. JAROMÍR APPEL,
ADVOKÁT, 27.5.1900 - 22.7.1958

LEOPOLD SKÁLA,
ŠT. KAPITÁN, 11.11.1887 - 26.6.1952
Poznámka:

JUDr. Jaromír Appel se narodil 27.5.1900 ve Velkém Meziříčí a zemřel 22.7.1958 v Jihlavě.
V roce1949 obdržel uznání za účast v odboji, ale v roce 1950 byl zařazen do tábora nucených prací; až v roce 1969 byl rehabilitován.
Vzdělání a zaměstnání - Reálné gymnázium Velké Meziříčí (v lednu 1918 uznán schopným vojenské služby a po maturitě v květnu 1918 narukoval do armády (výcvik ve Vídni, Linci, přidělen k horskému dělostřeleckému pluku v Přemyšlu; v srpnu 1918 převelen na italskou frontu; po návratu domů v listopadu 1918 vstup do armády - dělostřelecký pluk v Jihlavě).
Jako externista se přihlásil na II. české státní gymnázium v Brně, Křenová (po maturitě v červnu 1919 vojenská služba, kterou zakončil jako podporučík).
Na podzim 1919 vstoupil na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval 9. 2. 1924 (po praxi v kárném výboru Zemského vojenského velitelství v Brně v roce 1927 a u vojenského soudu a vojenské prokuratury v roce 1930; v červenci 1931 povýšen na npor. justiční služby v záloze).
1927 praxe v kárném výboru Zemského vojenského velitelství v Brně, 1930 u vojenského soudu a prokuratury
1930 otevření vlastní advokátní kanceláře v Brně, Jezuitská č. 9/11, kterou provozoval do roku 1949, kdy mu byla zlikvidována
1949 fakturant Stavoprojektu (31. 7. 1949 zatčen a odsouzen na 18 měsíců do tábora nucených prací - cihelna v Brně-Králově Poli, 24. 9. – 14. 11. 1950 Jáchymov, důl Nikolaj, 15. 11. 1950 – 12. 3. 1951 Brno, výrobna krmiv)
1951–1953 kopáč na stavbě vodovodu v Jihlavě
1953–1957 zásobovací a právní referent Krajské správy zásobování vodou a kanalizace
1958 dělník na stavbě kanalizační čističky jihlavské mlékárny, kde ho zastihla smrt.
JUDr. Jaromír Appel byl vysoce vzdělaný a oddaný zásadám demokracie, jeho zájem se upínal k vojenské službě, poté působil jako brněnský advokát zapojený do řady organizací a spolků. V roce 1939 vstoupil ihned do odbojové činnosti jak v odboji sokolském, tak ve skupině M 39 „Nová cesta“, poté i v odbojové skupině gen. Vojtěcha Luži a ve skupině Ormeka.
Do roku 1944 unikal zatčení gestapa, úspěšně spolupracoval s řadou dalších členů odboje a podporoval jejich rodiny. Podle všech sdělení byl ideálním konspirátorem a statečným člověkem, protože po zatčení gestapem a třech výsleších nikoho neprozradil. Angažoval se v rámci právní služby pro domácí odboj ve 293 případech.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=appel&f_search=Vyhledat&acc=osobnosti&qb= )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Alois Langer

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM:
ALOIS LANGER
*15.4.1909 +26.8.1943
Poznámka:

Alois Langer, narozen 15.4.1909 v Brně, zaměstnanec Dopravního podniku města Brna jako řidič pouličních drah, člen odbojové skupiny NEMO, byl zatčen 10.9.1942 a popraven ve Vratislavi 26.8.1943.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=Langer&f_search=Vyhledat&acc=osobnosti&qb= )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Antonín Kocí

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
PPLK. GŠT. ANTONÍN KOCÍ
NAR. 6.6.1899 POPRAVEN 22.6.1942
Poznámka:

Podplukovník in memoriam Antonín Kocí se narodil v Pstruží, okr. Frýdek-Místek a byl popraven v Brně, Kounicovy koleje. V roce 1945 byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939. Za první světové války nastoupil 10. 3. 1917 prezenční službu u domobraneckého pluku č. 31 se sídlem v posádkách v Moravské Ostravě a Těšíně. Po absolvování výcviku odeslán do školy pro důstojníky pěchoty v záloze v Jablonci nad Nisou, kterou ukončil 15. 7. 1918.
Po návratu k pluku odešel na italskou frontu, odkud se 30. 10. 1918 vrátil na Moravu. Vojenská kariéra je vylíčena v publikaci Stehlík - Lach. Posledním útvarem, kde sloužil až do likvidace čs. branných sil, bylo velitelství 8. divize. Odtud přešel do civilního zaměstnání na ZNV v Brně. Již na jaře 1939 se zapojil do odboje v ON, později v PVVZ.
Gestapem zatčen 9. 10. 1941 ve svém úřadu. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, prodělal tvrdé výslechy, ale nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil. V době druhého stanného práva byl 22. 6. 1942 odsouzen stanným soudem k trestu smrti a rozsudek byl týž den vykonán. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=Ko%C4%8D%C3%AD&f_search=Vyhledat&acc=osobnosti&qb= )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Adolf Štefánek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
ADOLF ŠTEFÁNEK
*20.6.1887 +23.2.1944
UMUČEN NACISTY VE WOHLAU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf František Koláček

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
Památce
Ph Dra. FR. KOLÁČKA,
UNIV. PROF.
*9.12.1881, Brno
+7.5.1942, Mauthausen
Poznámka:

Profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu, vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.
Odsouzen stanným soudem v Brně dne 13. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Byl členem přípravného výboru pro pořádání Výstavy soudobé kultury v Brně v roce 1928, pro niž aranžoval geografické oddělení.
Za okupace se zapojil do odbojového hnutí brněnských vysokoškolských pedagogů. Zatčen byl čtyři dny před šedesátými narozeninami. Rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách 7. 5. 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?q=Kol%C3%A1%C4%8Dek&f_search=Vyhledat&acc=osobnosti&qb= )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Oldřich Zubek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
OLDŘICH ZUBEK
KONC. TÁBOR OSVĚTIM
1921 - 1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Alois Jiroušek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 02.04.2019
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
PPLK. ING. ALOIS JIROUŠEK
ÚČASTNÍK ODBOJE
ČS. SAMOSTATNÁ OBRNĚNÁ
BRIGÁDA VE VEL. BRITÁNII
*7.5.1908 + 12.5.1985
LEEDS - ANGLIE
DĚKUJEME
Poznámka:

Ing. Alois Jiroušek, nar. 7.5.1908 Brno, nadporučík čs. ženijního vojska, os.č. Z.F-2493, odveden do čs. zahraničního vojska 15.3.1940 v Marseille - Francie.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka