Brno

Pamětní deska ruským legionářům - místo je zrušené

Autor: CEVH, archiv
Umístění: Brno, Klobásova 54/2, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu
Nápis:
ZA SVOBODU, NÁROD A VLAST
SIBIŘSKÝM HRDINŮM
ANT. ŠOUSTALU,
31.7.1919
KARLU ČERMÁKU.
21.9.1919.

VĚNOVALA
OBČ. ZÁLOŽNA V BRNĚ-LÍSKOVCI
K SVÉMU 10TILETÉMU TRVÁNÍ.

1925     1935
Poznámka:

Antonín Vladimír Šoustal dosáhl hodnosti četaře, jeho posledním působištěm byl 3. střelecký pluk čs. legií v Rusku. Zemřel v československé nemocnici v Irkutsku na úplavici.
Karel Čermák dosáhl hodnosti svobodníka (podle CEVH četaře) v 1. střeleckém pluku. Zemřel v čs. nemocnici v Irkutsku na otravu krve.
Bronzová pamětní deska s reliéfem tří legionářů (italského, ruského a francouzského) byla na dům umístěna v roce 1935. Přilehlá kolmá ulice byla na počest Karla Čermáka pojmenovaná jako Čermákova (od 21.2.1930).
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=506)

V roce 2018 nebo 2019 byl domek č. 54/2 odstraněn. Pamětní deska byla sejmuta a uložena v depozitu, původně do konce listopadu 2020. Protože se zdržela výstavba nového objektu na místě zbourané nemovitosti, byla lhůta pro uložení několikrát prodloužena. Stavba byla zahájena teprve začátkem roku 2022.
(zdroj: Magistrát města Brna, Odbor kultury)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33151
Souřadnice: N49°9'51.95'' E16°33'53.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska legionářům

Autor: Vladimír Šustáček, 13.03.2022
Umístění: Brno, Klobásova 37/34, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu mezi okny
Nápis:
ZDE JEST ULOŽENA NA VĚČNOU PAMĚŤ
PRSŤ Z LEGIONÁŘSKÝCH
1917.     BOJIŠŤ     1937.
ZBOROVA, TERRONU
DOSS – ALTA.
NA NICH SYNOVÉ NAŠEHO NÁRODA
UMÍRALI ZA SVOBODU VLASTI, NEBOŤ JIM
BYLA MILEJŠÍ SMRT NEŽ ŽIVOT OTROKŮ.

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
FRANCOUZSKÉ LEGIE
U TERRONU

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
RUSKÉ LEGIE
U ZBOROVA

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
ITALSKÉ LEGIE
U DOSS ALTA
Poznámka:

Pamětní deska byla na dům umístěna v roce 1937. V té době byl dům údajně sídlem legionářů. Pod pamětní deskou je zasklená schránka obsahující prsť ze tří legionářských bojišť.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=507)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33161
Souřadnice: N49°9'53.52'' E16°33'40.61''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček