Brno

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Gajdošová 18, na budově sokolovny, u vedlejšího vchodu (cca 10 m vlevo od vchodu hlavního)
Nápis:
ČLENOVÉ SOKOLA
ŽIDENICE -
OBĚTI NACISMU 1940 - 45

GOTVALD ALOIS
* 1900 UMUČEN 1943
HUDEC MILOŠ
* 1918 POPRAVEN 1945
KOCMAN ZDENĚK
* 1923 PADL 1944
SMETANA VOJTĚCH
* 1899 UMUČEN 1944
ŠÁDEK VÁCLAV
* 1899 UMUČEN 1943
ŠVÁB JOSEF
* 1921 UMUČEN 1943
TOMÁŠEK JAN
* 1889 POPRAVEN 1943
VELECKÝ JAN
* 1883 UMUČEN 1945
VÍT HUGO
* 1892 UMUČEN 1945

ZEMŘELI, ABYCHOM ŽILI.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

v CEVH chybí fotografie, namísto ní je zde fotografie pamětní desky Janu Gajdošovi


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32527
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Jan Gajdoš

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Gajdošova 18, na budově sokolovny, u hlavního vchodu
Nápis:
JAN GAJDOŠ
1903 - 1945
MISTR SVĚTA V TĚLOCVIKU
ZAMŘEL V BRNĚ NA ÚTRAPY
Z KONCENTRAČNÍHIO TÁBORA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

SVAZ
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ
Poznámka:

v CEVH se chybně nachází fotografie této desky u vedlejší pamětní desky Obětem 2. světové války


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54759
Pomník přidal: Lenka Šimčíková