Horšovský Týn

5. května, Hřbitovní, Náměstí Republiky, Pivovarská

Pamětní deska manželé Rauscherovi

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, 5. května, na stěně podloubí před informačním střediskem
Nápis:
Dům v klasicistním stylu
vybudován v 1. polovině
19. století na místě
středověkého domu. Z toho
zachováno sklepení. Do roku
1938 patřil židovskému
velkoobchodníku s tabákem
Alfrédu Rauscherovi.
Manželé Rauscherovi zahynuli
11.3.1942 ve vyhlazovacím
táboře Izbica na Ukrajině.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU
RAKOUSKO – UHERSKÝCH VOJÁKŮ
ZEMŘELÝCH
V MÍSTNÍM LAZARETU
V LETECH 1915 – 1918

Hopfner Rudolf, 21 let, Čechy +24. srpna 1915
Tartarotti Paolo, Jižní Tyroly +16. února 1916
Tomič Stenko, 23 let +17. února 1916
Kreitinger Max, 37 let, Čechy +23. května 1916
Möhner Friedrich, 40 let, Čechy +3. července 1916
Pinkiewicz Michael, 30 let, Halič +12. dubna 1917
Feierfeil Peter, 22 let, Čechy +8. července 1917
Levolt Paul, 36 let, Čechy +14.července 1917
Čurič Mato, Bosna +14. srpna 1917
Greger Josef, 23 let, Čechy +8. října 1917
Schatz Peter +1917
Nachtmann Josef, 39 let, Morava +12. října 1918
a
Trauttmansdorff Alois, 52 let +10. března 1915 v Uhrách

Město Horšovský Týn 2014
Poznámka:

Údaje k některým osobám:
Hopfner Rudolf: *1894 Třemošná. Svobodný, sklář. Inft., IR. Nr. 35, 13. Komp. +24.8.1915 zranění levého kotníku a břišní onemocnění. 26.8.1915 zde pohřben.
Tomić Stenko: *1898 Hagjimektu, Bosna. Inft., b. h. IR. Nr. 2, Baukomp. 13. +27.7.1916 tuberkulóza. Na desce +27.2. Zde pohřben, č. hrobu 50.
Kreitinger Max: *1879 Haselbach. Gefr., k. k. LIR. Nr. 7, 3. Komp. +24.5.1916 tuberkulózu. Zde pohřben, č. hrobu 85.
Möhner Friedrich: *1875 Bischofteinitz (Horšovský Týn). Inft., k. k. LIR. Nr. 7, 2. Komp. +4.7.1916 tuberkulóza. Pohřben zde, č. hrobu 48.
Pinkiewicz Michael: *1886 Martynów, Halič. TitZugsf., GAR. Nr. 10. +12.4.1917 tuberkulóza. Zde pohřben.
Feierfeil Peter: *1894 Bischofteinitz (Horšovský Týn). LdstSchütze, SchR. Nr. 7. +8.7.1917 příčina nečitelné. Pohřben zde.
Levolt Paul: *1881 Nagygörbő, župa Zala, Maďarsko. ErsResInft., IR. Nr. 48. +14.7.1917 příčina neuvedena, je možné že se jednalo o následky dřívějšího zranění nohy. Na desce uváděn z Čech. Pohřben zde.
Greger Josef: *1894 Bischofteinitz (Horšovský Týn). Ženatý, zedník. LdstInft., IR. Nr. 35, 5. Komp. +8.10.1917 následky průstřelu plic. 10.10.1917 zde pohřben.
Ve zdejším lazaretu zemřel a není na desce uveden:
Stich Josef: *1892 Bischofteinitz (Horšovský Týn). Inft., k. k. LIR. Nr. 7, RekAbt. +22.10.1915 úplavice. Pohřben zde.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3204-40138
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob vojáků Německé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
„ZDE ODPOČÍVAJÍ NĚMEČTÍ VOJÁCI,
OBĚTI SVĚTOVÝCH VÁLEK“

„HIER RUHEN DEUTSCHE SOLDATEN,
OPFER DER WELTKRIEGE“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3204-31298
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Michail Suchanov a dva rudoarmějci

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
MИXAИЛ CYXAHOB, ЛEИTEHAHT ПAPTИЗAHCKOГO OTPЯДA
И ДBA HEИЗBECTHИX KPACHOAPMEЙЦA
ПOГИБЛИ BECHOЙ 1945 Г. B HAШEM PAЙOHE.

MICHAIL SUCHANOV, PORUČÍK – PARTYZÁN
A DVA DALŠÍ NEZNÁMÍ RUDOARMĚJCI
ZYHYNULI V NAŠEM OKRESE NA JAŘE 1945.

ИЗ BAШИX БOЁB И BAMИ ПPOЛИTOЙ KPOBИ BЫPOCЛA
HAШA CBOБOДA - YKPEПИЛACЬ BEЧHAЯ ДPYЖБA
HAШИX HAPOДOB.

Z VAŠICH BOJŮ A VAŠÍ KRVE
VYROSTLA NAŠE SVOBODA
UKOVALO SE VĚČNÉ PŘÁTELSTVÍ
NAŠICH NÁRODŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3204-6071
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Alois Trauttmansdorff

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Hier ruht
Aloys
Graf von und zu
Trauttmansdorff
Weinsberg
geb. am 5. März 1864
gest. zu Takcsany
am 15. März 1915
für Gott, Kaiser u. Vaterland
Gedenket seiner im Gebeter
Poznámka:

Na Rodokmenu Trauttmansdorffů
http://genealogy.euweb.cz/trautt/trautt2.html :
G2. Alois Joseph, *Wien 5.3.1863, +10.3.1915


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3204-6072
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Wenzel Sahorsch

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Horšovský Týn, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Zum Gedachtnis an den für Kaiser
u. Vaterland in Rozgeze –
Wolynien, am 10. Nov. 1915 im 36.
Lebensj. gest. Soldaten des 7.L.J.R.
Wenzel Sahorsch
aus Semeschitz No. 8
Schlaf wohl in fremder Erde!
Poznámka:

*1879. +10.11.1915 FeldSpit 5/12.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Kajuga, 23.04.2006
Umístění: Horšovský Týn, Náměstí Republiky 51, fasáda domu vedle radnice
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OSVOBOZENÍ MĚSTA
HORŠOVSKÝ TÝN
AMERICKOU ARMÁDOU
5.5. 1945

FOR THE ETERNAL MEMORY
OF THE LIBERATION OF THE TOWN
OF HORŠOVSKÝ TÝN
BY THE AMERICAN ARMY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-34998
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Osvobození města

Autor: Kajuga, 23.04.2006
Umístění: Horšovský Týn, Pivovarská, travnaté prostranství vedle silnice č. 26
Nápis:
VDĚK REPUBLIKY OSVOBODITELŮM
BOJOVALI A UMÍRALI ZA SVOBODU
TRPĚLI JSME POD CIZÍM JAŘMEM

NA PAMĚŤ VÍTĚZSTVÍ DOBU OKUPACE 1938 - 1945 A OSÍDLENÍ POHRANIČÍ VĚNUJE MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN 1948
Poznámka:

Kamenné sousoší syna s otcem, který hledí do dálky, umístěné na čtyřbokém podstavci. Na podstavci jsou umístěny plastiky s tématickými výjevy: muž za plotem s ostnatého drátu, postavy nesoucí zraněného. Pod plastikami jsou v kameni vytesaná hesla. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-35000
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička