Osek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Osek, náměstí
Nápis:
???? hrdinům
??? vlast
???? světové války
1914 – 1918
Na paměť ???

Legionáři: Aichingr Fr., Čepelák Jos., Kyncl Jos., Mužík Fr., Mráček Jos., Plecitý Ad., Smetana Vác., Šmíd Jos., Ungr Vác., Vokurka Fr., Vyštejn Vác., Zach Vác.
Padlí, zemřelí : Surca Jos., Hněckovský Jos., Jelen Jos., Kufera Vác., Prokop Vác., Sedláček Fr., Šilhavý Jan., Šmíd Jos.,Šrajer Fr., Štochl Ant., Štuksa Old., Táborský fr., Táborský Vác., Valdhans Jan, Lhoták Jan

Bojovníkům za svobodu národa
popravených německými fašisty
13. 1. 1944
Mencl Jarosl. otec 50 r., Mencl Vitold syn 26 r., Mencl Jarosl syn 25 r., Kunc Václav 47 r., Šmíd Václav 35 r., Řach Václav 39 r.

Další oběti německé okupace 1945
Šlajchrt Vác. 41 r., Vlach Frant. 58 r.
Poznámka:

pomník poškozený - část nápisu nelze přečíst
V databázi VÚA Praha neztotožněni: Aichingr Fr., Ungr Vác., Vyštejn Vác.
Čepelák Josef, nar. 22.1.1879, Osek okr. Beroun. V RU armádě sloužil u 38. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 24.12.1914, Starý Korčín. Do čs legií v Rusku se přihlásil 13.11.1917, Borispol. Zařazen 13.11.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 22.3.1920.
Kyncl (Kincl) Josef, nar. 16.10.1893, Žebrák okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.9.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 18.2.1916, Taškent. Zařazen 24.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Službu skočil 14.9.1920 jako podporučík 12. střeleckého pluku a dále sloužil v ČSA.
Mužík (Mužik) František, nar. 24.3.1895, Osek okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.9.1915, Tarnopol. Do čs legií v Rusku se přihlásil 15.6.1916, Alčevskoje. Zařazen 14.10.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 7.10.1920 jako četař 4. střeleckého pluku.
Mráček Josef, nar. 7.7.1891, Neřežín okr. Hořovice, bydliště Osek, Chalouky okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 32. zeměbraneckého pěšího pluku jako desátník. Zajat 9.9.1914, Lublin. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Záporože – Kamensku. Zařazen 15.7.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Z legií propuštěn 28.3.1918.
Plecitý Adolf, nar. 7.3.1891, Osek okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 11.11.1914, Srbsko. Do čs legií ve Francii se přihlásil 2.3.1918, Cognac. Zařazen 5.3.1918 jako vojín k 22. střeleckému pluku. Demobilizován 20.10.1919.
Smetana Václav, nar. 30.11.1881, Osek okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 20.3.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 28.9.1917, Pertopavlovsk. Zařazen 6.11.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. demobilizován 30.10.1920 jako svobodník intendantství 2. divize.
Šmíd Josef, nar. 17.6.1892, Osek okr. Hořovice, bydliště Osek, Přestavlky – Kvašťov, okr. Hořovice, Sedlčany. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 5.10.1916, Břežany. Do čs legií v Rusku se přihlásil 17.10.1916, Dárnice. Zařazen 6.10.1916 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Demobilizován 18.1.1921 jako rotmistr.
Vokurka František, nar. 10.4.1885, Komárov okr. Hořovice, bydliště Osek okr. Hořovice. V RU armádě sloužil u 6. praporu polních myslivců. Zajat 23.11.1914, polsko-ruský front. Zařazen 25.4.1918 do strážní roty čs legií v Rusku. Další data chybí.
Zach Václav, nar. 14.3.1891, Osek okr. Hořovice, bydliště Osek, Praha II, okr. Hořovice, Praha. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 12.12.1914, Strojnik, Srbsko. Do čs legií ve Francii se přihlásil 14.12.1917. Zařazen 2.1.1918 jako vojín k 21. střeleckému pluku. Demobilizován 25.10.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-02870
Souřadnice: N49°49'17.6'' E13°51'43.1''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Osek, náměstí
Nápis:
OBĚTEM BOJE PROTI FAŠISMU
1939 - 1945

JAROSLAV MENCL 50 LET
VITOLD MENCL 26 LET
JAROSLAV MENCL 25 LET
VÁCLAV KUNC 47 LET
VÁCLAV ŠMÍD 35 LET
VÁCLAV ŘACH 39 LET
VÁCLAV ŠLAJCHRT 41 LET
FRANTIŠEK VLACH 58 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-31381
Souřadnice: N49°49'17.7'' E13°51'44.6''
Pomník přidal: Ivo Šťastný