Hořice

cesta Legií, Erbenova, Gothard, Husova, Karlova, nám. Jiřího z Poděbrad, nezařazeno

Pomník husitům

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, pod mohylou
Nápis:
nečitelné

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'03.02'' E15°38'09.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník bitvy na Gothardě

Autor: Olča Bartošová, 24.07.2016
Umístění: Hořice, návrší Mohejlík, jižna od Hořic, u polní cesty směr Vinice
Nápis:
„Hledej poutníče, příklad v knize dějů, nenajdeš slavnější nad českou epopeu…“

SUDOMĚŘ 14 3./3.20
ŽIŽKOV 14 14./?. 20
VYŠEHRAD 14 1./11. 20
ŽATEC 14 2./10. 21
KUTNÁ HORA 14 6./1. 22
NĚMECKÝ BROD 14 9./1. 22
HOŘICE 14 20./4. 22
MALEŠOV 14 2./3. 24
ÚSTÍ NAD LABEM 14 18./9. 26
TACHOV 14 4./9. 27
DOMAŽLICE 14 14./8. 31
Poznámka:

Vinárník U božích bojovníků Josef Šťastný, vyznavač husitské myšlenky a bojovník za sblížení s Ruskem, dal památník roku 1893 postavit ke 470. výročí Žižkova vítězství na Gothardě. Tato památka byla za velké slávy odhalena dne 28. 9. 1893. Sochu českého lva, vztyčeného na husitském válečném voze a hledajícího pomoc na Východě, vytesal do pískovce Antonín Šešina. Památník byl osazen na navršeném kopečku podoby památného Řípu. Pod ním je husitský kalich a deska hustě popsaná verši, jejimž autorem byl sám Šťastný: „Hledej poutníče, příklad v knize dějů, nenajdeš slavnější nad českou epopeu…“ Stanoviště památníku nebylo zvoleno náhodně. Na tomto místě se měla podle ústního podání, ale i podle nálezů středověkých zbraní a četných lidských koster, dokonat bitva gothardská.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'2.77'' E15°38'9.56''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Masarykova věž samostatnosti a pomník legionářům

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, cesta Legií, severní část města
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Masarykova věž samostatnosti je jedním z největších symbolů Hořic. Postavena byla v letech 1925 - 1938 dle projektu architekta Františka Blažka, umístěna je v ose hořického náměstí. Základní kámen byl položen 10. července 1926 za účasti prezidenta T.G.Masaryka. Původní výška věže měla být 40 metrů a měla sloužit i jako letecký maják na lince Praha - Varšava. Z důvodu této výšky bylo od tohoto plánu upuštěno, do roku 1938 byla věž postavena do výše 25 metrů. V západním křídle je umístěna pietní síň se jmény padlých v 1. a 2. sv. válce. Ve východním křídle se nachází expozice věnovaná historii výstavby věže a odboje. Z vyhlídkového ochozu se nabízí rozhledy ke Zvičině, Lázním Bělohad, k Jičínu a do Polabí. V nejvyšší části věže se nachází hvězdárna. Na přelomu století bylo před věž umístěno Sousoší Legie za hranicemi. K věži vede přístupová komunikace zvaná Cesta legií. (zdroj http://www.turistika.cz/mista/horice-masarykova-vez-samostatnosti)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03655
Souřadnice: N50°22'38.05'' E15°38'19.07''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Václav Buřil

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Erbenova, u vchodu do Sokolovny
Nápis:
BRATR DR. VÁCLAV BUŘIL,

STAROSTA II. OKRSKU, DLOUHOLETÝ ŽUP. VEDOUCÍ DOROSTU
A BRANNÝ ZPRAVODAJ SOKOLSKÉ ŽUPY JIČÍNSKÉ ČÍŽKOVY
ZEMŘEL VE VĚZENÍ V TEREZÍNĚ 28.XI.1942 STÁR 69 R.

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03636
Souřadnice: N50°22'00.05'' E15°38'24.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Erbenova, u vchodu do Sokolovny
Nápis:
PAMÁTCE BRATŘÍ A SESTRY, KTEŘÍ OBĚTOVALI ŽIVOTY ZA
SVOBODU V LETECH 1939 - 1945

JOSEF BUCEK V TÁBOŘE BUCHEWALD, DR. VÁCLAV BUŘIL VE VĚZENÍ V TEREZÍNĚ, KAREL DOLEČEK VE VĚZENÍ V POZNANI, PAVEL ERBAN POPRAVEN V BERLÍNĚ, RUDOLF GEIGER ZASTŘELEN V DACHAU, JAN
HAKL V TÁBOŘE BUCHENWALD, EM. KAUFMANOVÁ V TÁBOŘE OSVĚTIM, MUDR. JAN LEVIT V TÁBOŘE OSVĚTIM, FRANT. MARŠÁLEK VE VĚZENÍ V TEREZÍNĚ, JAROSLAV ROUHA VE VĚZENÍ V TEREZÍNĚ, FRANT. RUBEK PŘEVEZEN Z TEREZÍNA, ZEMŘEL V HOŘICÍCH, JIŘÍ VITOCH PADL NA BARIKÁDÁCH V PRAZE.

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03594
Souřadnice: N50°22'00.05'' E15°38'24.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Jindra a Karel Jaklovi

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Hořice, Erbenova 761
Nápis:
1938 - 1945
JINDRA JAKLOVÁ
KAREL JAKL
POPRAVENI 15. ZÁŘÍ 1943
V DRÁŽĎANECH.
DOZNĚLA PÍSEŇ...

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-03611
Souřadnice: N50°22'01.74'' E15°38'25.06''
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Jan Žižka z Trocnova

Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, před hřbitovy na návrší sv. Gotharda
Nápis:
Jan Žižka z Trocnova,
vůdce lidu českého
v bojích XV. věku
Sokol 7/9 1873.
Poznámka:

Pomník Jana Žižky je postaven přibližně v místech dávného hradiště. Byl postaven z podnětu Sokola v r. 1873 k výročí 450 let od vítězné bitvy nad Čeňkem z Vartenberka. Autorem návrhu sochy byl hořický sochař Pavel Jiříček, který se společně s bratrem Josefem podílel i na zhotovení sochy. Sochu bratři Jiříčkovi ztvárnili v podobě muže hrdě vzpřímeného s páskou pouze přes jedno oko a s palcátem v rukou, v době bitvy byl však Jan Žižka slepý. (zdroj http://www.turistika.cz/mista/gothard-zizkuv-pomnik)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'52.07'' E15°38'38.07''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Alexander Ritter von Lebzeltern

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, hřbitov u kostela sv. Gotharda)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard
Nápis:
Zur fromen Erinnerung an
Alexander Ritter von Lebzeltern,
Oberst u. Comandant des k. k. Inft.
Regt. N. 56 der seinen in der Schlacht
bei Königgrätz am 3. Juli 1866 erhal-
tenen schweren Wunden hierorts
am 31. Juli dess. Jahres erlegen.
Übertragen nach Sierndorf in Nieder-
Östereich u. das elbst am 1. Jäner 1867
zur letzten Ruhe bestattet.
Poznámka:

PD zasazena v severní stěně kostela sv. Gottharda, starý hřbitov


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-36878
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob a pomník Obětí 1. světové války

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
1914 – 1918

ZDE ODPOČÍVAJÍ VOJÍNI ZE SVĚTOVÉ
VÁLKY V OKR. NEMOCNICI ZEMŘELÍ:
1. CIAPUTA JAN, 2. DOMJANAC BOSCO, 3. DORDĚVIČ RODOSLAV, 4. FLÉGL VÁCLAV, 5. GABRIEL VÁCLAV, 6. GEC JOSEF, 7. HERMOCH FRANTIŠEK, 8. CHYTIL VILIBALD, 9. KOVAŘÍK JOSEF, 10. KUCZEK TOMÁŠ, 11. LUKEŠ HYNEK, 12. MACHEK JAN, 13. MARINKOVIČ MIL, 14. MICHAJLOVIČ MICH., 15. MIKLOS ALAN, 16. NYEGREA JOSEF, 17. PECH JOSEF, 18. PETRUG PETRO, 19. VÁCLAVÍK PETR, 20. ZEMENDVITZ PETR

V RODINNÝCH HROBECH ODPOČÍVAJÍ:
ČERNÝ PETR, JAVŮREK JAROSLAV, JEREMIÁŠ EMAN., ING. C. F. JEZBERA, KAREL VÁCLAV, LORENZ JOSEF, MÁDLE AUGUSTIN, MARKS OLDŘICH, MEŠEJDA JOSEF, NĚMEC VÁCLAV, OTRUBA ALOIS, OTRUBA JINDŘICH, PECEN FRANTIŠEK, STRÁNSKÝ OLDŘICH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5204-37702
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf František Janák a hrob Vojtěch Janák

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK JANÁK
STUD. UNIVERSITY V LAUSANE
NAR. 4.IX.1893 PADL NA ITALSKÉ
FRONTĚ JAKO KADET 4.VII.1915

VOJTĚCH JANÁK
ŠTÁBNÍ KAPITÁN FR. LEGIONÁŘ,
NAR. VII. 1895 ZEM. 3. VI. 1936
Poznámka:

Janák Vojtěch, nar. 20.7.1895/11.5.1891, Zlatý Kopec (?). Služba v RU armádě nedoložena. Zajat 28.7.1916. Do ČS legií se přihlásil 28.7.1916. Zařazen 13.9.1917 k záložnímu pluku v Rusku; 27.5.1918 (resp. 14.11.1917) k 22. pěšímu pluku ve Francii, jako vojín. Službu v legiích ukončil 31.12.1919 jako kapitán u 24. pěšího pluku a dále sloužil v ČSA. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička