Hořice

cesta Legií, Erbenova, Gothard, Husova, Karlova, nám. Jiřího z Poděbrad, nezařazeno

Kenotaf Ladislav a Jaroslav Pacákovi

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
RODINA
PACÁKOVA

LADISLAV A JAROSLAV
PADLI V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Vojtěch Götschner

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
RODINA GÖTSCHNEROVA

PAMÁTCE SYNA
VOJTĚCHA
VOJÍNA, +1915 VE LVOVĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Jan Levit a Marie Levitová

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM:

UNIV. PROF. MUDR. JAN LEVIT
*14. ČERVNA 1884 UMUČEN V ŘÍJNU 1944 V OSVĚTIMI

MARIE LEVITOVÁ
*30. ŘÍJNA 1891 UMUČENA V ŘÍJNU 1944 V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf František Korda

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM

FRANTIŠEK KORDA
POPRAVEN NACISTY 27.X.1942 V MNICHOVĚ
VE STÁŘÍ 48 LET.

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Oldřich Korda

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
UMŘEL JSI V DÁLI, DUCH TVŮJ DLÍ MEZI NÁMI.
SVĚTLÉ PAMÁTCE OLD. KORDY
UMUČENÉHO V DACHAU 1945 – ST. 34 L.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Jaroslav Kareš

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM

JAROSLAV KAREŠ
NAR. 8.9.1910 ZEMŘ. 18.12.1941 V MAUTHAUSENU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Milán Major

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
MILÁN MAJOR, ZAHRADNÍK
PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI V ZÁŘÍ 1914, V STÁŘÍ 31 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Pavel Vik

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2007
Umístění: Hořice, Gothard, hřbitov
Nápis:
PAVEL VIK

*25./6.1897 +15./8.1917.
V BRŹADÍNĚ S. H. S.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Anna a František Máčkovi

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, nový hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Hořice, Gothard
Nápis:
ANNA MÁČKOVÁ
ROZENÁ JEŽKOVÁ
ROKU 1900 V HOŘICÍCH

FRANTIŠEK MÁČEK
NAROZEN OKU 1896
V OBCI NOVÝ

POPRAVENI ZA HEYDRICHIÁDY
30.5.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Václav a Karel Pourovi

  • + o skupině VPM (JC, Hořice, Gothard, hřbitov u kostela sv. Gotharda)
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Hořice, Gothard
Nápis:
RODINA POUROVA
VDĚČNÉ PAMÁTCE
VÁCLAVU * 1895
KARLOVI * 1897
PADLÝM NA ITALSKÉM BOJIŠTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi