Vystrčenovice

Pomník František Růžička

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Vystrčenovice, 300 metrů jižně obce, u silnice na Dolní Vilímeč, vlevo
Nápis:
Ke cti a chvále Boží
na památku zemřelé-
ho syna v Itálii 191?
FR. RŮŽIČKU
z Vystrčenovic
Věnují truchlící rodiče

1920
Poznámka:

nečitelný rok úmrtí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09793
Pomník přidal: Ing. František Jedlička