Vápovice

Pomník Oběti 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Vápovice, levá strana silnice směrem na Starou Říši, 500 m od obce
Nápis:
Pochválen buď
Pán
Ježíš Kristus.

Věnováno
od manželů
Jana a Marie
-Urbánkových-
k uctění památky
na v boji padlého syna,
v Ruském-Polsku, r.
1914.

1916.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09751
Pomník přidal: Ing. František Jedlička