Řásná

Pomník bratři Sedlákovi

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Řásná, po pravé straně silnice k Velkému Pařezitému rybníku
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS!

Na památku
ve světové válce padlých synů
Jana a Josefa
Sedláka
věnovala jejich matka
Kateřina Sedláková

Po těžkém boji věčný mír
Spěte klidně v dální cizině

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09201
Pomník přidal: Ing. František Jedlička