Bohuslavice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Bohuslavice, křižovatka silnic v obci u autobusové zastávky
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
VOJÍNŮ
Z BOHUSLAVIC

R. 1914-1918
Poznámka:

Na spodku pomníku je připojena pamětní deska, jež s obětmi války nesouvisí.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09748
Pomník přidal: Ing. František Jedlička