Díly

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 03.06.2017
Umístění: Díly, u cesty Díly - Vranov, u křižovatky cest k pameni Dobrá Voda
Nápis:
Na věčnou paměť vojáků armády
Spojených států, kteří položili své
životy při osvobozování obce Díly
dne 1. května 1945, vděční občané.

IN ETERNAL MEMORY OF THE U.S. ARMY
SOLDIERS WHO LAID DOWN THEIR LIVES
ON LIBERATING THE VILLAGE OF DÍLY
ON MAY 1, 1945, GRATEFUL CITIZENS.

Děkujeme
chlapci
Thank you
boys
Poznámka:

Cca 200 m od současné polohy pomníku níže projížděla průzkumná hlídka přes mostek. Jako první projel half-truck, za ním Jeep. Nástraha reagovala až na druhé vozidlo a osádka Jeepu byla výbuchem na místě zabita. Dodnes jsou zbytky tohoto vozu uchovávány pod stříškou poblíž pomníku.
V listopadu 2007 byla zjištěna krádež měděné cedulky z pomníku.
Původní text na pomníku:
Díky Ameriko
Na památku čtyř amerických vojáků, kteří obětovali život za naši svobodu 29.4.1945.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33631
Souřadnice: N49°27'9.34'' E12°45'46.22''
Pomník přidal: Jiří Řezníček
Doplnění informací: Ing. Radek Říha, Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Díly, střed obce (dříve Nový Postřekov)
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH RODÁKŮ
1914 – 1918
BERNARD JAKUB, ANDERLE JIŘÍ, ANDERLE MATOUŠ, BEROUŠEK LEOPOLD, KAPÍC ADAM, KAPÍS JOSEF, KAPÍC JOSEF 12, KNOPP MATOUŠ, KNOPP MATOUŠ 38, KRÁLOVEC MARTIN, KRUTINA ŠTĚPÁN, KUNEŠ FRANTIŠEK, KUNEŠ JIŘÍ, KUNEŠ KAREL, KUTTENBERG JOSEF, KUŽELKA BARTOLOMĚJ, KUŽELKA JAN, LANG JOSEF, PITTNER DANIEL, PIVOŇKA JIŘÍ, ŘEZNÍČEK JOSEF, SLADKÝ JAKUB, SLADKÝ ONDŘEJ, SOKOL JOSEF, SOKOL ŠIMON, ŠINDELÁŘ JIŘÍ, ŠINDELÁŘ FRANTIŠEK, TULAČKA JAN, VOLFÍK JAN, ZÁHOŘ JAKUB

(zadní strana)
ČESTNÍ OBČANÉ
OBCE DÍLY
JOSEF KRÁLOVEC, JAKUB KREUZ, KAREL KREUZ

(bok)
1914 – 1918
ZŘÍZENO
1924

(bok - deska)
RUMBURSKÉMU REBELU
JAKUBU BERNARDOVI
VĚNUJE OSADA
NOVÝ POSTŘEKOV
Poznámka:

zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5911-pomnik-padlych-wwi-dily/
František Šindelář: Jak bylo později zjištěno, zůstal F. Šindelář v Bavořích, domů se již nevrátil, a tím byl považován za padlého. (zdroj portál CEVH MO ČR)
Pamětní deska na památníku obětí první světové války v obci Díly čestným občanům: Jakub a Karel Kreuzovi - přímí účastníci bojů proti fašistickému Německu v řadách zahraničního odboje, Josef Královec - popravený nacisty v roce 1940 - první oběť nacistů na Chodsku.
(zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5910-pametni-deska-cestni-obcane/ )
Kreuz (Kreutz) Jakub, nar. 22.11.1910 Postřekov-Nový Postřekov, okres Domažlice, osobní číslo Z; J-1187. Odveden 26.9.1939, Francie; Agde, nováček, česká.
Kreuz Karel, nar. 10.1.1909 Postřekov-Nový Postřekov, okres Domažlice, osobní číslo
Z; J-1191. Odveden 26.9.1939, Francie; Agde, nováček, česká.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Na informační tabuli ve středu obce je uvedeno:
POMNÍK – 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
Místní občané měli veliký zájem uctít památku padlých spoluobčanů. Po 1. světové válce se proto rozhodli vybudovat pomník. Na jeho výstavbu uspořádali sbírku, věnovali i výtěžek divadelního představení. Pomník svépomocí postavili a v červnu 1924 ho slavnostně odhalili. Slavnostním způsobem byla odhalena i pamětní deska umístěná na pomníku padlých, věnovaná památce místního rodáka, popraveného za účast na Rumburské vzpouře.
Návrh na tento pomník zpracoval místní občan, pan Václav Kuneš (Kajstouc).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-39854
Souřadnice: N49°26'47.97'' E12°47'13.48''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Doplnění informací: Ing Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Jan Treml, 01.05.2015
Umístění: Díly, vedle kapličky
Nápis:
In Memory

SGT Walter M. "Buddy" BASINGER
SSGT William Q. HOWELL
PFC Alfred "Red" SIMONS
PFC James V. GREEN
PVT Richard V. PEGG SR
PFC Marion L. Mc ILWAIN

2nd Platoon / Company D
1st Battalion / 358th Infantry Regiment
90th Infantry Division "Tough 'Ombres"

KILLED IN ACTION
+ MAY 1. 1945

Občané obce Díly Plzeňský kraj
Klub 3. Armády Plzeň Indianhead Club Pilsen

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2019
Umístění: Díly, v parčíku u domu čp. 153
Nápis:
J. H.
1415
1945
Poznámka:

na zemi ležící desce je čitelný pouze letopočet znovuodhalení pomníku
2000

POMNÍK MISTRA JANA HUSA
Pomníček byl původně postaven v roce 1915. Bylo upraveno okolí, postaven plot a k této příležitosti byla organizována oslava s průvodem obcí. Za okupace byl 18. září 1940 z nařízení Němců zakopán a v roce 1945 u příležitosti svátku Mistra Jana Husa opět
postaven a v roce 2000 u příležitosti dílské poutě byl renovovaný pomník znovu odhalen.
(zdroj: informační tabule ve středu obce)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Díly, na vnější stěně kaple Cyrila a Metoděje ve středu obce
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
OBĚTEM OKUPACE

JOSEF KRALOVEC
JOSEF REINIGER
JOSEF BEROUŠEK
JOSEF ŘEZNÍČEK
1938 – 1945
Poznámka:

Pamětní deska na kapli sv. Cyrila a Metoděje v obci Díly připomíná dílské občany umučené za okupace. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5918-pametni-deska-obetem-nacismu-dily/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-39855
Souřadnice: N49°26'47.71'' E12°47'11.26''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Díly, na vnější stěně kaple Cyrila a Metoděje ve středu obce
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU AMERICKÉ ARMÁDĚ,
KTERÉ VDĚČÍME ZA SVÉ OSVOBOZENÍ
1. KVĚTNA 1945
IN MEMORY OF THE MEMBERS OF THE
ARMED FORCES OF THE UNITED STATES
OF AMERICA TO WHOM WE OWE DEEP
GRATITUDE FOR OUR LIBERATION
MAI 1. 1945
Poznámka:

Deska byla za normalizace počátkem 70. let odstraněna a slavnostní znovuodhalení proběhlo 1. května 1990. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5917-pametni-deska-osvobozeni-dily/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'47.82'' E12°47'11.22''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička