Lhota pod Radčem

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Lhota pod Radčem, travnaté prostranství na návsi u hospody
Nápis:
K UPOMÍNCE
ZDEJŠÍM PADLÝM
VOJÍNŮM
1914. – 1918.

ODEŠLI V DÁLNÝ KRAJ, V CIZINU
A NEPŘIŠLI ZPĚT.
ŽIVOTY SVÉ POLOŽILI ZA VLAST,
OSUD ŘEŠIL JIM SVĚT.

VINCENC KÁRA *1885 +1914, KAREL FUNFÁR *1885 +1914, VÁCLAV JÍŠA *1889 +1914, JOSEF TUREK *1889 +1914, JOSEF CIPRA *1891 +1914, KAREL JÍŠA *1880 +1915, FRANTIŠEK SKŘIVAN *1884 +1915, VOJTĚCH VEVERKA Z Č.6 *1898 +1915, FRANTIŠEK CAJTHAML *1879 +1915, JAN KLINER *1869 +1917, VÁCLAV PACOVSKÝ *1884 +1917, FRANTIŠEK SMOLA *1884 +1917

KAREL RADA
narozen 19. června 1922
byl umučen v Terezíně
a zemřel 17. července 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05935
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička