Břasy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 05.03.2008
Umístění: Břasy, na návsi u křižovatky směrem do Radnic
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918

Chott Vojtěch, 1893 – 1914
Krejčí Karel, 1895 – 1914
Pešek Antonín, 1885 – 1914
Aubrecht Josef, 1886 – 1915
Deliš Josef, 1885 – 1915
Greiner Josef, 1892 – 1915
Flemr Josef, 1892 – 1915
Krejčí Rudolf, 1885 – 1915
Kroc Rudolf, 1884 – 1915
Krumlovský Josef, 1887 – 1915
Prach Josef, 1883 – 1915
Nový Jan, 1893 – 1915
Sedláček Frant., 1888 – 1915
Štícha Václav, 1891 – 1915
Kutílek Julius, 1895 – 1915
Helus Václav, 1898 – 1916
Stadlbauer Josef, 1878 – 1916
Hirsch Karel, 1885 – 1917
Linc Václav, 1896 – 1917
Reiter Antonín, 1892 – 1917
Helus Alois, 1891 – 1918
Nový Václav, 1890 – 1918
Knedlhans Karel, 1893 – 1918
Nový Josef, 1889 – 1919
Leg. Krumlovský Bohumil, 1894 – 1919

MY DALI KREV,
VY DEJTE LÁSKU

„LIDÉ BDĚTE!“
OBĚTEM FAŠISMU
1939 - 1945
AUBRECH ALOIS
NAR. 15.4.1915, POPRAVEN V BERLÍNĚ 8.9.1943
GRŮBER PETR
NAR. 18.5.1921, ZEMŘEL 8.5.1943 V KONC. TÁB. GROS-ROSEN
POTŮČEK JIŘÍ, TOLAR
NAR. 127.1919, ZASTŘELEN 2.7.1942 U TRNOVÉ U PARDUBIC
SEDLÁČKOVÁ RŮŽENA
NAR. 23.9.1889, POPRAVENA NA PANKRÁCI 13.3.1945
SEIDL FRANTIŠEK
NAR. 26.8.1894, ZEMŘEL 2.1.1945
SEIDL VÁCLAV
NAR. 17.11.1889, ZEMŘEL NA POCHODU SMRTI, BŘEZEN 1945

MNV BŘASY – SPB RADNICE
Poznámka:

Krumlovský Bohumil, narozen 2.12.1894, Vranov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 88. pěšího pluku. Zajat 8.2.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Samaře, zařazen 23.5.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Zemřel 24.6.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05791
Souřadnice: N49°50'13.17'' E13°34'46.33''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Jiří Potůček

Autor: Miroslav Kaufner, 27.07.2009
Umístění: Břasy, před budovou obecního úřadu
Nápis:
JIŘÍ POTŮČEK – TOLAR
12.7.1919 – 2.7.1942

VĚNOVALA OBEC BŘASY 2009
Poznámka:

Dne 12.7.2007 se konal vzpomínkový pietní akt ke dni 90. výročí narození Jiřího Potůčka, parašutisty a radisty skupiny SILVER A. Při této příležitosti byl pomník slavnostně odhalen.
Popis: Pomník sestává ze třech částí:
1) vlastní pomník – plastika ve tvaru padáku.
2) žulová deska s nápisem, několik metrů od plastiky
3) informační tabulka s údaji o osobě Jiřího Potůčka – Tolara


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-33215
Souřadnice: N49°49'40.90'' E13°35'06.74''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník vojákům Americké a Rudé armády

Autor: Miroslav Kaufner, 27.07.2009
Umístění: Břasy, směrem na Stupno nedaleko obecního úřadu
Nápis:
Na památku
příchodu Rudé armády
osvoboditelky ČSR –
dne 13. května 1945
z vděčnosti věnuje
odbočka SČSP ve Stupně

НА ПАМЯТЬ
КРАСНОЙ АРМИИ
ОСВОБОДИТЕЛНИЦЫ
ЧСР 13. МАЯ 1945г.
В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
СОЮЗ ЧЕХОСЛОВАЦКО –
СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ
В СТУПНЕ

AMERICKÉ ARMÁDĚ
ZA OSVOBOZENÍ
6. KVĚTNA 1945
VĚNUJÍ OBČANÉ
STUPNA
Poznámka:

Poděkování sovětské armádě je z obou stran, poděkování americké armádě pouze zpředu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05782
Souřadnice: N49°49'40.89'' E13°35'03.36''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník Bojovníkům za lepší zítřek

Autor: Martin Milichovský, 08.09.2014
Umístění: Břasy, na křižovatce v místní části "Na Křemenáči" před č.p. 226
Nápis:
NA PAMĚŤ
VŠEM BOJOVNÍKŮM
ZA LEPŠÍ ZÍTŘEK
V DOBĚ OKUPACE SE VŠICHNI POKROKOVÍ
LIDÉ ZAPOJILI DO BOJE PROTI FAŠISMU
V LETECH 1939 - 1945 ZAHYNULO PŘES
40 OBČANŮ Z BŘASKA
V ROCE 1854 PROBĚHLA V BŘASÍCH JEDNA
Z PRVNÍCH HORNICKÝCH STÁVEK V ČECHÁCH
V ROCE 1933 BYL ODHALEN POMNÍK
NEZAMĚSTNANÝM HAVÍŘŮM, KTEŘÍ ZNIČILI
NACISTÉ V ROCE 1941
OV KSČ-ONV-MÍSTNÍ ORGÁNY V BŘASÍCH
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05781
Souřadnice: N49°49'57.57'' E13°35'06.81''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Jiří Potůček - Tolar

Autor: Miroslav Kaufner, 30.06.2007
Umístění: Břasy 249, na okraji obce směrem od Bezděkova
Nápis:
12.7.1919 – 2.7.1942

ZDE ŽIL VE SVÉM MLÁDÍ VELKÝ BOJOVNÍK
ZA SVOBODU ČESKÉHO NÁRODA, JEDEN
Z PRVNÍCH PARAŠUTISTŮ ODESLANÝCH
Z VELKÉ BRITÁNIE A SPOLUBUDOVATEL
JEDNOTNÉHO VEDENÍ DOMÁCÍHO
A ZAHRANIČNÍHO ODBOJE.

JIŘÍ POTŮČEK – TOLAR

SESKOČIL DNE 28. PROSINCE 1941.
PO SEDMIMĚSÍČNÍ TRVALÉ A ODDANÉ PRÁCI
V PODZEMÍ A PO ZNIČENÍ POSLEDNÍHO
ÚTOČIŠTĚ, PAMÁTNÝCH LEŽÁKŮ, PADL JAKO
HRDINA PŘI HEYDRICHOVSKÉM BĚSNĚNÍ
DNE 2. VII. 1942 U TRNOVÉ U PARDUBIC.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Narodil se v Brunecku v Jižním Tyrolsku. Otec Vilém Potůček byl osobním komorníkem hraběte Šternberka. Matka Antonie roz. Karlová. Neměl sourozence. Rodina bydlela ve Šternberku, později se přestěhovala do Vranova (dnes se obec nazývá Břasy) u Rokycan. Po obecné a měšťanské škole nastoupil do učení k firmě Baťa, kde se vypracoval na gumárenského instruktora. V době vypuknutí 2. světové války byl na služební cestě v Osijeku v Jugoslávii. Odtud odjel přes Řecko, Turecko a Sýrii do Francie, kde se v Agde přidal k čsl. zahraniční armádě na začátku roku 1940. Byl zařazen k telefonní rotě jako spojař. Po pádu Francie odešel do Velké Británie, kde byl zařazen ke spojovací rotě. Poté absolvoval speciální sabotážní kurz ve Skotsku.
Byl zařazen do paradesantní skupiny Silver A jako radiotelegrafista. Na území protektorátu obsluhoval vysílačku Libuše v obci Ležáky. Dne 30. června 1942 se ukrýval v obci Končiny u Bohdašína, kde na něj udělalo gestapo zátah. Jiří Potůček se prostřílel z obklíčení a unikal ještě tři dny. Vyhladovělý a unavený usnul v křoví nedaleko Rosic nad Labem. Zde jej našel strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán a ve spánku jej zastřelil. Dnes toto místo v lesíku na severním okraji Pardubic označuje pomník. Další pomník a pamětní deska připomínají Jiřího Potůčka v Břasích. (zdroj Wikipedie)
Potůček Jiří, narozen 1°2.7.1919, Bruneck, Itálie, příslušný Vranov, okres Rokycany. Odveden 13.1.1940, Marseilles, Francie, osobní číslo Z; F-1864. Padl 2.7.1942 v Rosicích u Pardubic; při pronásledování byl zastřelen českým četníkem. V té době byl příslušníkem MNO-VB, zvláštní skupina, výsadek Silver-A. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05779
Souřadnice: N49°49'48.07'' E13°35'16.03''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Viktor Waidlich

Autor: Jan Treml, 17.11.2019
Umístění: Břasy, 190
Nápis:
Nedaleko tohoto místa se narodil
AC/2 svobodník v.v.
Viktor Waidlich
*14.9.1918 +28.5.1949
Za druhé světové války prováděl zpravodajskou činnost,
sloužil u 311.československé bombardovací perutě R.A.F.
Nositel ČS vojenské pamětní medaile se štítkem „VB“.

Zastřelen byl při zatýkání
Státní tajnou bezpečností.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Vlastenec a příslušník československého odboje na Západě.

Vítězství ve válkách nespočívá jen na význačných osobnostech,
ale především na těch, kteří jim pomáhají. Na obyčejných lidech,
kteří mohli být zrovna našimi sousedy. Ale buď oni sami, nebo snad
osud, jim určil.
Viktor WAIDLICH
(*14.9.1918 Kříše +28.5.1949 Litvínov)
Narodil se nedaleko tohoto místa, v tehdejším katastru obce Kříše,
č.p.72. Ještě jako dítě se s rodiči přestěhoval z Kříš do Teplic-
Šanova. 16.dubna 1939 opustil republiku a prchal Evropou
na západ. Prováděl zpravodajskou a operativní činnost
pro anglického atašé a byl stíhán gestapem. 22.prosince 1944
se dostal do Anglie a dobrovolně se hlásil k československé
branné moci. Byl přidělen k letectvu, prošel dvouměsíčním
výcvikem u R.A.F. ve městě Cosford, Shropshire. 28.dubna 1945
byl převelen k 311.československé peruti dislokované ve městě
Tain, Highland. Po válce se v hodnosti svobodníka vrátil domů
a byl propuštěn z armády. Bydlel v Litvínově, oženil se a chtěl žít
svůj vlastní, obyčejný život. Jeho minulost se však nelíbila
nastupující komunistické moci. Jako nepřítel státu měl být zatčen
a souzen v politickém procesu s plukovníkem in memoriam
Jaromírem Nechanským a spolu s dalšími vojáky ze Západu.
28.května 1949 si pro něho přišli dva příslušníci Státní tajné
bezpečnosti. Při zatýkání se však bránil, došlo k přestřelce, během
níž zemřel. Bylo mu 31 let.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
( zdroj: Informační deska vedle pamětní desky.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf