Hadačka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 16.04.2006
Umístění: Hadačka, travnaté prostranství naproti bývalému zájezdnímu hostinci Na Dyškánce
Nápis:
VE VÁLCE
PADLÝM
1914 – 1918
1939 – 1945

DIESL VÁCLAV, FRANK JOSEF, HOFMAN VÁCLAV, HROMÁDKA JOSEF, CHLUP VÁCLAV, KOZEL FRANTIŠEK, KOZEL VOJTĚCH, HYNEŠ FRANTIŠEK
LEVÝ FRANTIŠEK, SLÁMA FRANTIŠEK, SMĚŠNÝ JOSEF, SMĚŠNÝ FRANTIŠEK, ŠEBEK JOSEF, ŠTEFL JOSEF, KUČERA JAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3206-05069
Pomník přidal: Kajuga