Zaječov

Pomník Obětem komunismu

Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 25.06.2007
Umístění: Zaječov, v části Dolní Kvaň, na konci obce, u vjezdu do VVP Jince
Nápis:
52
PTP

ZDE STÁL NA POČÁTKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
SOUSTŘEĎOVACÍ A VĚZEŇSKÝ TÁBOR.
1950 BYL ROZŠÍŘEN A UMÍSTĚN V NĚM
52. POMOCNÝ TECHNICKÝ PRAPOR.
TÁBOREM PROŠLY TISÍCE MLADÝCH OBČANŮ,
KTEŘÍ BYLI KOMUNISTICKÝM REŽIMEM OZNAČENI
ZA NEPŘÁTELE A POD ZÁMINKOU
VOJENSKÉ SLUŽBY INTERNOVÁNI A NUCENI
K TĚŽKÝM A NEBEZPEČNÝM PRACEM.
NA PAMĚŤ BUDOUCÍM GENERACÍM
POSTAVILY V ROCE 2000
VOJENSKÉ LESY VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM VTNP/PTP

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-26833
Souřadnice: N49°45'39.2'' E13°51'01.9''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Příprava dat: Radek Říha

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Zaječov, místní část Kozojedy, na návsi
Nápis:
NA PAMĚŤ
20. VÝROČÍ Č. S. R.
1918 – 1938

PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚT. VÁLCE
1914 – 1918.

HEBEDA FRANT. 1883
HEBEDA VLAD. 1892
HRABÁK RUD. 1891
JAROŠ JAN 1886
KRATOCHVÍK FR. 1887
KRATOCHVÍL FERD. 1893
KRATOCHVÍL FR. 1890
KRATOCHVÍL V. 1881
MALÝ STAN. 1885
ŠLAPÁK JOS. 1878
VAJNAR ADOLF 1886

PRO VLAST BOJOVALY
SVOBODNÉ VLASTI SE
NEDOČKALY.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-2930
Souřadnice: N49°46'26.3'' E13°50'58.1''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Zaječov, východní část obce, u základní školy
Nápis:
Oběti okupace nacismu 1939 – 1945

Josef Jícha
starosta obce Kvaň čp. 52,
narozen 29. července 1891,
zatčen 16. května 1942,
umučen 27 října 1942 ve Flossenbürgu.

Václav Kratochvíl
Zaječov čp. 180,
narozen 18.listopadu 1907,
zatčen 30. března 1944,
umučen 10. dubna 1945 ve Štraubingu.

Čest jejich památce !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-31372
Souřadnice: N49°46'00.2'' E13°50'38.0''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Zaječov, střed obce, pod klášterem
Nápis:
My zemřeli abyste vy mohli svobodně žíti.
1914 1918

Andrusievicz Kon. * 1881 - + 1915, Anýž Aug. * 1885 - + 1914, Anýž Frant. * 1891 - + 1915, Anýž Josef * 1892 - + 1915, Blahovec Jar. * 1893 - + 1915, Braun Vác. * 1899 - + 1918, Březina Jos. * 1888 - + 1917, Černý Jos. * 1891 - + 1916, Ekl Eman. * 1875 - + 1916, Hnětkovský Ant. * 1898 - + 1918, Hnětkovský Jos. * 1895 - + 1914, Hrabák Jan. * 1889 - + 1914, Hrabák Kar. * 1893 - + 1914, Huml Frant. * 1881 - + 1918, Jagr Jos. * 1891 - + 1918, Jícha Frant. * 1881 - + 1915, Jícha Jos. * 1898 - + 1918, Kasík Jos. * 1889 - + 1914, Kaucký Al. * 1890 - + 1918, Lhoták Ant. * 1892 - + 1914, Pelikán Al. * 1895 - + 1916, Pelikán Vác. * 1886 - + 1919, Rambousek Fr. * 1885 - + 1917, Rydrich Jos. * 1897 - + 1918, Sojka Vác. * 1892 - + 1916, Šmejkal Jan. * 1876 - + 1914, Šnajdr Fr. * 1889 - + 1916, Šnajdr Jos. * 1877 - + 1919, Švamberk Jos. * 1877 - + 1914, Tauš Vác. * 1876 - + 1914, Toncar Jan * 1891 - + 1917, Ungr Al. * 1893 - + 1915, Ungr Emil * 1897 - + 1916, Ungr Fr. * 1880 - + 1920, Ungr Jos. * 1883 - + 1915, Ungr Jos. * 1866 - + 1915, Ungr Vác. * 1887 - + 1914, Vajnar Jos. Vác. * 1891 - + 1914, Vajnar Bed. * 1893 - + 1914, Vodrážka Ant. * 1884 - + 1914

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-02871
Souřadnice: N49°45'56.6'' E13°50'27.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Alexej Andrejevič Alinov

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Zaječov, hřbitov
Nápis:
Жертва второй мировой войны

Алексей Андреевич Алинов в 1945 г.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-31373
Souřadnice: N49°46'00.7'' E13°49'55.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný