Vodňany

Alešova, Mlýnská, Nádražní, Náměstí Svobody, Radomilická, U Vojtěcha, Zeyerovy sady, Žižkovo náměstí

Pamětní deska Josef Kodádek

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 29.05.2013
Umístění: Vodňany, Alešova 1, v 1. poschodí základní školy
Nápis:
Dne 29.června 1942 ve 14 hodin
byl německou státní policií
v této místnosti zatčen ředitel školy
JOSEF KODÁDEK
a téhož dne večer se svou chotí
v Táboře popraven.
Nezapomeňte našich mučedníků!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-10503
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Tomáš Beránek

Autor: Marek Lanzendorf, 12.06.2017
Umístění: Vodňany, Alešova 44, na budově fary
Nápis:
V letech 1930-1950
zde žil a působil
mons. TOMÁŠ BERÁNEK
*15.8.1897 +3.12.1954
děkan a farář ve Vodňanech
umučený r. 1954
v komunistickém vězení Mírov

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník mlynářům a Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Alena Achrerová, 21.12.2018
Umístění: Vodňany, Mlýnská, u Blanického náhonu
Nápis:
PAMÁTCE
CECHU MLYNÁŘSKÉHO
V POVODÍ
ŘEKY BLANICE
ZA POMOC V NOUZI
1914 - 1918
1939 - 1945
VDĚČNÝ LID

L.P. 2000

CHLÉB JE ŽIVOT
Poznámka:

pomník mlynářům na Vodňansku odhalený v roce 2000 u mlýnského náhonu v blízkosti bývalého mlýna Řepišů (Žahourů).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'59.64'' E14°10'38.88''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska František Žemlička

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 29.05.2013
Umístění: Vodňany, Nádražní, budova vlakového nádraží
Nápis:
Zde tragicky zahynul
8.května 1945
František Žemlička
ze Strachovic
Příslušník odbojové
skupiny Šumava II
Čest jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-10931
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska jednání o demarkační linii po 2. světové válce

Autor: Marek Lanzendorf, 17.05.2017
Umístění: Vodňany, Náměstí Svobody 24, na rohu budovy České spořitelny
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ
se 12.5.1945 sešel zástupce
armády USA gen. Brown
se sovětskými veliteli gen. por.
Tichonovem a gen. maj. Masovčukem,
aby projednali průběh demarkační
čáry mezi vítěznými spojeneckými
vojsky. Účasten byl i velitel partyzánů
gen. Sucharda.
Věnovalo město Vodňany 12.5.1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Antonín Křenek

Autor: Josef Kazík, 11.09.2014
Umístění: Vodňany, Radomilická, u silnice Radomilice-Vodňany (cca 200m od nadjezdu silnice ČB-Písek)
Nápis:
NA TRVALOU PAMÁTKU SYNA
SVÉHO ANTONÍNA KŘENKA,
DESÁTNÍKA DRAGON. PLUKU,
KTERÝ DNE 9.ČERVNA 1918
NA ITALSKÉM BOJIŠTI MLADÝ
ŽIVOT ZA VLAST POLOŽIL.
KŘÍŽ TENTO POSTAVILI RO
DIČE MATĚJ A MARIE KŘENKOVI
Z OUJEZDA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-39584
Souřadnice: N49°8'24.52'' E14°12'0.97''
Pomník přidal: Josef Kazík

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 23.05.2012
Umístění: Vodňany, U Vojtěcha, hřbitov u sv. Vojtěcha
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTÍ ZA NAŠI SVOBODU
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-10870
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Hrob Boris Kudrjašov

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 23.05.2012
Umístění: Vodňany, U Vojtěcha, hřbitov u sv. Vojtěcha
Nápis:
БОРИС КУДРЯШОВ
† 21.5.1945
Poznámka:

Hrob je součástí pomníku Obětem 2.světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-10870
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 29.05.2013
Umístění: Vodňany, Zeyerovy sady, park před kulturním domem
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
PADLÝM VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
BÍZEK FR., BENEŠ JAN, BURDA KAREL, BOŠKA BOHUSLAV, BĚLOHLÁVEK JOS., BLÁHA VOJ., BOLEK VÁCL.,ČADA KAREL/ŠARLÍH/, ČAPEK VÁCL., ČECH KAREL, ČÍŽEK VÁCL., DOBRUSKÝ JAR., FRÖLICH RICH., HRDINA JAN, HOVORKA KAREL, HRDLIČKA Š., HUCEK JOS., CHALUPA FR., CHRÁSTKA FR., CHURÁŇ CYRIL, JEŽEK JOS., JÍLEK JOS., JAKEŠ JOS., JANEČEK ANT., JANEČEK VÁCL., KUDRLE V., KUDRLE T./bři, KRŽ K., KRŽ JOS./bři, KÉDL FR., KRUMP JOS., KABÁT EMAN, KORECKÝ VÁCL., KARPELES RICH., KUČEROVSKÝ FR., KOVANDA FR., FAKTOR B., MORAVEC KAREL, MILFAIT JAKUB, MAURIC JOS., MAREK VÁCL., NOVOTNÝ AUG., NAUKAM JAN, NOVOTNÝ RUDOLF, NOVÁK MAT., NAUMAN JAR., POLANSKÝ FR., PÁRTL KAŠPAR, PRENER VOJ., POPELA ANT., PIVOŇKA JAN, PARÝZEK ANT., PROCHÁZKA JOS., REIS JOS., ŘÍDKÝ JOS., ŘÍDKÝ KAREL, ŘÍHA JOS., SOUKUP PETR, SOUKUP JAN, SOUKUP VÁCL./bři, SOUKUP FR., STRNAD KAREL, STRNAD ANT., SHÁNĚL TOM., SUHRADA VÁCL., SOMER AUG., SEQUARDT K., SEQUARDT J./bři, ŠKAPA ADOLF set., ŠAFAŘÍK JAN, ŠPAČEK ANT., ŠOBR VOJT., ŠOBOR JOS., SOVA FR., KOHN LEOP.
KONZAL BART., KAŠPAR FR., LIŠKA JOS., LUKÁŠ JOS., LOUŽENSKÝ JAN, MARTENS JOS., MATOUŠ ANT., ZÍMA JAN, ŽLÁBEK JOS., ADÁMEK VOJT., HÁJÍČEK FR., HADÁČEK BOŘ., KOŘÁNEK JOS., KOŘÁNEK VÁCL./bři, KOHOUT JOS., ŠAFRÁNEK VÁCL., ŠTĚDROVSKÝ VÁCL., TUDR JAN, VÁCHA ANT., VOBR VÁCL., ZIKUDA VÁCL., ZEDNÍČEK VÁCL., ŽLÁBEK JOS., ŽAHOUR JAN, BERNKLAU JAN, KRYSL JOS., PEŠEK VOJT., SEKYRA FR., TÁFEL KAREL, ZEMAN JOS.

OBĚTI NACISMU
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-1945
Arnsteinová Luisa, MUDr. Badaš Bernard, MUDr. Badašová Pisea, Blauová Betty, Bloch Richard, Blochová Helena, Brok Arnošt, Brok Vilém, Brok Ervín, Broková Madeleine, Brok Otto, Broková Irma, Brok Rudolf, Červenka Josef, Červenková Hedvika, Červenka Leopold, Červenková Olga, Činátl František, Čtvrtníková Drahomíra, Danzer Viktor, Danzerová Božena, Danzer Jiří, Danzer Karel, Danzer Zdeněk, Danzer Josef, Ehrlichová Marie, Ehrman Rudolf, Ehrmanová Charlotta, Ehrmanová Olga, Fleischman Jaroslav, Fröhlichová Josefa, Fulín František, Gans Artur, Gansová Josefa, Gansová Žofie, Hájíček Josef, MVDr. Hajný František, Hojdar Jan, Ing. Holub Arnošt, Holubová Gertruda, Holubová Gissela, Hrdlička Jiří, Hrdličková Aloisie, Jíra Josef, Kabát Josef, Kalina Josef, Kalný Svatopluk, Karvánek Josef, Karpeles Heřman, Karpelesová Karolína, Karpeles Adolf, Karpeles Hugo, Karpeles Karel, Karpeles Viktor, Karpeles Vilém, Klauda Adolf, Klíma František, Kodádek Josef

OBĚTI NACISMU
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-1945
Kodádková Antonie, Kohn Vilém, Kohnová Berta, Kohnová Malvína, Kohn Arnošt, Kohnová Berta, Kohn Jiří, Kraus Arnošt, Krausová Markéta, Krausová Zdenka, Lederer Rudolf, Ledererová Josefa, Ledererová Věra, Ledererová Hana, Ledererová Liliana, Lederer Arnošt, Ledererová Olga, Lederer Arnošt, Ledererová Marta, Ledererová Hana, Löwyová Regina, Mařík Vojtěch, Možný František, Perelesová Aloisie, Pinkasová Marie, Pomej Josef, Reich Arnošt, Reiniš Josef, Reiniš Zdeněk, Reinišová Marie, Rokosová Marie, Rubin Josef, Rubin Otto, Rubinová Ervína, Rubinová Liliana, Rubinová Jana, Rubin Robert, Rubinová Klára, Rubinová Milena, Rubinová Matylda, JUDr. Rychetník Vlad., Řehka Jan, JUDr. Sezyma Jan, Skálová Růžena, Schönbergerová Jana, Stein František, Stein Alfred, Steinová Gisela, Strnad Karel, Synáčková Růžena, Jug. Štětina Jaroslav, Tichý Josef, Vojta Jan, Výborný Jaroslav, Weiselová Marta, Žemlička František
Poznámka:

Střední část pomníku je původní pomník Obětem 1.světové války. Boční desky se seznamem obětí 2. světové války byly přidány.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-10955, CZE-3117-10416
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem komunizmu

Autor: Marek Lanzendorf, 17.05.2017
Umístění: Vodňany, Zeyerovy sady, park před kulturním domem
Nápis:
OBĚTEM KOMUNISTICKÉ ZVŮLE
1948 - 1989
Mons. Tomáš Beránek
Alois Rádl
Poznámka:

autor:
VÁŇA & SYN
PRACHATICE


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf