Urbanov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Urbanov, na návsi u silnice
Nápis:
Na památku
všem zdejším vojínům
padlým ve světové válce
1914 – 1918
čest jejich
památce

Kučera Ant. +22/10 1914 v Tarnově.
Novák Val. +9/2 1915 v Břesku.
Burijan Leopold + 19/3 1915 v Taškentě.
Pospíchal Frant. padl 2/4 1915 Kryščatku.
Pospíchal Frant. padl 4/7 1915 v Nové Vsi.
Pokorný Josef +15/7 1915 v Budapestu.
Tesař Jan +13/2 1916 v Kazani.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09663
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Urbanov, u kostela
Nápis:
NA
PAMÁTKU
všech ve světové válce padlých vojínů
Z URBANOVA.
Slávou a ctí korunoval jsi je Pane!
žalm 3.6.
Odpočiňte v pokoji po boji!

ANTONÍN
KUČERA,
nar. 5./2.1885 +22./10.1914
V TARNOVĚ V HALIČI

LEOPOLD
BURIAN
nar. 7./10.1885 +19./3.1915
V TAŠKENTĚ V RUSKU
Poznámka:

místo nepřístupné, data neviditelná od brány převzata z databáze CEVH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09662
Pomník přidal: Ing. František Jedlička