Čenkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 29.08.2006
Umístění: Čenkov, náves
Nápis:
1914 - 1918
1939 - 1945

RODÁCI
22.8.2009-141

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-26752
Souřadnice: N49°16'57.72'' E15°26'27.93''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Čenkov, Po příjezdu do Čenkova od Třeště za hasičským domem vpravo do areálu ZD. Cesta obchází kravín a pokračuje rovně do svahu až do lesa. Dále lehce vpravo po cestě lesem asi 150m.
Nápis:
ZÁKEŘNĚ ZAVRAŽDĚNI 19.4.1945

KUKRECHT VLADIMÍR 20 LET
STRAKA JAROSLAV 20 LET

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Psal se devatenáctý duben roku 1945. V třešťské škole je umístěna četa vojáků ve slovenských uniformách. Lidem v Třešti vypráví, jak by vyměnili zbraně za civilní šaty. Jedná se o jednotku „Einheit Josef“, která byla vycvičena jako protipartyzánský průzkum stíhacích komand Gestapa - pro boj s partyzány: mezi obyvatelstvem měli pod různými legendami hledat kontakty k partyzánům. (Jiná četa jednotky „Josef“ se podílela na zničení osady Ploština na Zlínsku)
Dostávají se až k trojici kamarádů Straka, Kukrecht a Dvořák se kterými mají schůzku u bunkru v lese „Sovovka“. Slovenští vojáci z jednotky „Josef“ jim odvyprávěli krycí legendu o úmyslu dezertovat z boje za Třetí říši k partyzánům. Výměnou za civilní šaty měli mladí hoši získat vytoužené zbraně.
Schůzka byla domluvena u bunkru v lese Sovovka. Po výzvě „Ruky hore!“ se tři hoši dávají na útěk. Straku a Kukrechta dostihly po několika desítkách metrů kulky. Na místě jejich smrti stojí malý pomník s jejich jmény. Po Dvořákovi zůstala na místě přestřelky jen zapomenutá čepice.
(zdroj: http://www.obcasnik.eu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-33671
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Miroslav Mareš

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Čenkov, hasičský dům na kraji obce při příjezdu od Třeště
Nápis:
1918 –
VYSTAVĚNO
V UPOMÍNKU
10TILETÉHO VÝROČÍ
SMRTI PLUKOVNÍKA RL
JOS. JIŘ. ŠVECE
A 10TILETÉHO VÝROČÍ
SAMOSTATNOSTI
NÁRODA ČESKO
SLOVENSKÉHO.

- 1928
VYSTAVĚNO
ZÁROVEŇ V UPOMÍNKU
TĚM KTEŘÍ BYLI NUCE-
NI OBĚTOVATI SVÉ ŽI-
VOTY ZA CIZÍ ZÁJMY
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
BAMBULA ALOIS +17.2.1918.
HRONEK FRANT. +18.3.1915.
NECHVÁTAL FRANT. +20.10.1914.
PROCHÁZKA FRANT. +21.11.1914.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Josef Jiří Švec

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Čenkov 19, na domě, vpravo silnice od Třešti, naproti rybníku
Nápis:
PLUKOVNÍK JOSEF JIŘÍ ŠVEC
VELITEL STŘELECKÉ HUSITSKÉ DIVISE NA RUSI
NÁRODNÍ HRDINA CHRABRÝ A VŽDY VÍTĚZNÝ
VŮDCE PRVNÍCH BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
*19.VII.1883 +25.X.1918

NA VĚČNOU PAMĚŤ RODNÁ OBEC ČENKOV ROKU 1920

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08564
Pomník přidal: Ing. František Jedlička