Žirovnice

Komenského, Žižkova, nezařazeno

Pomník francouzským vojákům

Autor: Josef Frey, 30.05.2011
Umístění: Žirovnice, 100 m od silnice vpravo, louka za obcí Nová Včelnice, u silnice směrem na Štítné
Nápis:
Kamenný kříž byl postaven na rozhraní kamenického
a žirovnického panství v roce 1860 zbožnou rodinou
Ignáce Králky z Nového Etinku

ZDE ODPOČÍVÁ PŘES 1000 BOJOVNÍKŮ,
KTERÝ V PÁNU ZESNULI ROKU 1813-1814
V NOVO ETINSKÉ NEMOCNICI.
Ó ČLOVĚČE PAMATUJ NA TITO ZDE V PÁNU
ODPOČÍVAJÍCÍ A OBĚTUJ ZA JEJICH DUŠE
Z VROUCNOSTI OTČENÁŠ A ZDRÁVAS MARIA.

Opsáno dle záznamu v kronice.

1860
Poznámka:

Dle místní kroniky se jedná o francouzské oběti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-32508
Souřadnice: N49°14'31.05'' E15°5'54.78''
Pomník přidal: Josef Frey
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Rudolf Doležal-Vobr

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, hřbitov
Nápis:
SYN RUDOLF
*5.IV.1889 17.X.1918
Poznámka:

Hrob č. 161. Podle databáze CEVH MO ČR Rudolf Doležal padl jako vojín během 1. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08793
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Vratislav Jahoda

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, hřbitov, vpravo od hlavní cesty u kostela
Nápis:
VNUK
VRATISLAV JAHODA
PORUČÍK PĚŠ. PL. Č. 20
*4.V.1914 +22.VI.1937

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55062
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Petr Kožich

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, hřbitov, proti hlavní cestě
Nápis:
PETR KOŽICH
PODPLUKOVNÍK
24.4.1869 – 31.5.1927

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55063
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Tomáš Vobr

Autor: František Mrvka, 16.11.2018
Umístění: Žirovnice, hřbitov
Nápis:
TOMÁŠ VOBR
*25/XII.1870 +8/VII.1920
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Lubomír Havlíček

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, hřbitov, u kostela
Nápis:
VŠE POMINE, JEN STOPY PRÁCE
A LÁSKY ZŮSTANOU!

LUBOMÍR HAVLÍČEK
abit. gymnasia
*7.III.1924 +22.III.1945

zemřel za vlast v žaláři v Lipsku
jako oběť nacistické zvůle

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55064
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, Komenského, před sokolovnou
Nápis:
BUČEK KAREL, EMMR ANTONÍN, DR. GREIF EVŽEN, HRYZÁK BOHUMIL, HADRAVA BOHUMIL, HAVLÍČEK JAROSLAV, JIRSA KAREL, JELÍNEK VÁCLAV, KLIMEŠ JOSEF, KOUDELKA JAN, KRÁSL JAROSLAV, KREJČŮ JAROSLAV, LERNEROVA RODINA, MICHAL FRANTIŠEK, PEŘINA STANISLAV, PFEFFEROVA RODINA, SATRAPA BOHUMIL, SEVERA FRANTIŠEK, SVOBODA MILOSLAV, SOUKUPOVÁ MARIE, ŠÁMAL ANTONÍN, SPIEGL JOSEF, ZUZÁK VÁCLAV

OBĚTEM VÁLKY
1939 – 1945
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08798
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 22.05.2012
Umístění: Žirovnice, Žižkova, parčík na křižovatce ulic
Nápis:
1914 – 1918
1939 – 1945

1939 – 1945
KAREL BÚČEK, ANTONÍN EMMR,
MUDr. EVŽEN GREIF, BOHUMIL HRYZÁK,
BOHUMIL HADRAVA, JAROSLAV HAVLÍČEK,
VÁCLAV JELÍNEK, KAREL JIRSA, JOSEF KLIMEŠ,
JAN KOUDELKA, JAROSLAV KRASL,
JAROSLAV KREJČŮ, RODINA LERNEROVA,
FRANTIŠEK MICHAL, STANISLAV PEŘINA,
RODINA PFEFFEROVA, BOHUMIL SATRAPA,
FRANTIŠEK SEVERA, MILOSLAV SVOBODA,
MARIE SOUKUPOVÁ, JOSEF SPIEGEL,
ANTONÍN ŠÁMAL, VÁCLAV ZUZÁK,

1914 – 1918
JAN BEDNÁŘ, KAREL CIMLER, JOSEF EMER,
FRANTIŠEK CIMLER, JAROSLAV FIŠER,
MATĚJ CIMLER, VÁCLAV CIMLER, JAN HÁZA,
HIPOLIT ČADEK, ANTONÍN EDR, FRANTIŠEK EDR,
LADISLAV CAJZ

BOHUMIL HEJTMAN, EDUARD HLINKA, LAMBERT HOLÍK,
JAROSLAV HLINKA, FRANTIŠEK HOUŠKA, MATĚJ HRON,
ANTONÍN HOUSER, LEOPOLD HOUSER, ANTONÍN HRBEK,
FRANTIŠEK HRBEK, VALENTIN HRYZÁK, JOSEF KUBŮ,
VÁCLAV HREVECKÝ, FRANTIŠEK JELÍNEK,
ANTONÍN HRBEK, ANTONÍN KALINA, JOSEF KALINA,
JAROSLAV CHLÁDEK, RUDOLF KESLER, LEOPOLD KOS,
FRANTIŠEK JINOCH, BOHUMIL KALINA,
BARTOLOMĚJ KAZDA, RUDOLF KESNER, JAN KRAZL,
JOSEF KNĚŽÍNEK, JAN KOUDELKA, TOMÁŠ KOLÁŘ,
STANISLAV KOLÁŘ, TOMÁŠ KOTOUN, MATĚJ KRASL,
FRANTIŠEK KNOTEK, FRANTIŠEK KOPENEC,
ANTONÍN KROUPA, LEOPOLD KUPEC, JAN MALÝ

JOSEF LOUŠA, BOHUMIL MALÝ, JOSEF MATĚJKA,
EDUARD MATE, JOSEF MENŠÍK, FRANTIŠEK MAZANEC,
BOHUMIL MICHAL, KAREL MYSLÍK, JOSEF NEKOLA,
KAREL NĚMEC, ANTONÍN NOVOTNÝ, JAN PLÍHAL,
ANTONÍN PEŘINA, FRANTIŠEK POKORNÝ,
EMANUEL PLÁŠIL, ADOLF POVOLNÝ, ERVIN SCHBÁNĚL,
FERDINAD SCHÁNĚL, JAN SLAVÍK, JAN SLAVÍK,
JOSEF SMRČKA, THEODOR SMRČKA, KAREL STŘECHA,
VINCENC SPURNÝ, ANTONÍN ŠEJNOST, KAREL SUCHAN,
LADOSLAV ŠVEC, FRANTIŠEK TEJRAL, VOJTĚCH TOMŠŮ,
JAN ŠTEFL, FRANTIŠEK TRNKA, JAN VÁCLAVÍČEK,
KAREL VOSPIL, KAREL VÁCLAVÍČEK, JAN ZÍKA,
DOBROSLAV VOBR, ALOIS ŽEMLIČKA,
FRANTIŠEK ŽIŽKA

E. KLIMEŠ 73
arch. A. MALEC

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08797
Pomník přidal: Ing. František Jedlička