Nepomuk

Pomník vojákům Britské armády

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Nepomuk, na modré turistické značce pod Zelenou Horou
Nápis:
žádný
Poznámka:

Pomník anglických vojínů na nasypané mohyle pod Zelenou Horou byl postaven na počest anglických vojínů, kteří doprovázeli do Čech anglickou princeznu Alžbětu, manželku Fridricha Falckého, který byl roku 1619 zvolen odbojnými stavy českým králem. Vojáci byli rozděleni po hradech, neboť ubytování činilo v Praze potíže. Dne 6. října 1620 přitáhlo však pod Zelenou Horu ohromné vojsko (čítající několik tisíc hlav) bavorského vévody Maxmiliána, s úmyslem zásobit se v tomto kraji před svým tažením na Plzeň. Na místě, kde dnes stojí onen pomník, postavil se mu na odpor malý oddíl 120ti anglických jezdců, kteří hrdinně padli ve snaze ochránit zdejší kraj, tolik sužovaný již dřívějšími vojenskými průtahy. Maxmilián se pak ubytoval na Zelené Hoře. Stejně tak učinil i po bitvě na Bílé hoře, kdy s sebou vláčel zpět do Bavor ohromnou válečnou kořist - 60 tun klenotů naložených na 1500 vozech, především z Rudolfínských sbírek. S výjimkou těchto událostí nebyla Zelená Hora přes mnoho pokusů patrně nikdy dobyta. Zbytky vojenských ležení a valů jsou však patrné v okolním porostu dodnes. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/4602-pomnik-anglickych-vojinu-zelena-hora/ )
Některé další podrobnosti: http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Stuartovna ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Fridrich_Falck%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°29'36.52'' E13°35'10.61''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička