Chocenice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Hokr, 25.05.2009
Umístění: Chocenice, při silnici v centru obce
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚT. VÁLCE 1914-1918

JOS. TUMPACH
VÁCL. VIKTORA
JOS. ŠRÁMEK
EMAN MILOTA
VOJT. TITL
JAN KELER
JOS. VANIŠ
VÁCL. SÝKORA
VÁCL. HÝBL
VÁCL. BENDA

NEZVĚSTNÍ:
J. ENGLER - L. KRÁLÍK

VĚNUJÍ OBČANÉ Z KOCENIC

OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY:
LADISLAV STANĚK
*30.9.1922 †17.4.1945
JAROSLAV VALENTA
*29.12.1922 †18.4.1945
JAN PANUŠKA
*16.8.1923 †17.4.1945
JAROSLAV DIVIŠ
*24.6.1925 †17.4.1945

Život svůj jste za Vlast dali -
Vlasti svobodné však jste se nedočkali!
Poznámka:

- autor pomníku - V.Hák, Božkov u Plzně
- Oběti 2. světové války:
Zahynuli se sedmi dalšími lidmi v osobním vlaku, který vyjel z Plzně ráno 17. dubna 1945 směrem na České Budějovice. Před leteckým nebezpečím zastavil v zářezu u Starého Plzence, kde se cestující ocitli v pasti, z níž bylo stěží uniknout.
(zdroj: Filip Vojtášek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06031
Souřadnice: N49°32'52.97'' E13°31'9.76''
Pomník přidal: Michal Hokr
Doplnění informací: Filip Vojtášek

Pomník Antonín Švehla

Autor: Martin Milichovský, 17.07.2014
Umístění: Chocenice, na vjezdu do obce z Kotousova na pravé straně
Nápis:
R. 1935
NAŠEMU VŮDCI
ANTONÍNU
ŠVEHLOVI
ZA ZÁSLUHY
V PARCELIZACI VELKOSTATKŮ
PROVEDENÉ V CHOCENICÍCH R.1923.
Poznámka:

Dr. Antonín Švehla byl za 1. světové války jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného státu a stal se tak jedním z pěti mužů 28. října. Od 1918 byl poslancem Národního shromáždění, v letech 1918 až 1920 byl ministrem vnitra a podílel se výrazně na vzniku a podobě československé ústavy schválené roku 1920.
foto převzato z www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°32'58.35'' E13°31'02.80''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Václav Vaněček

Autor: Marek Lanzendorf, 28.10.2019
Umístění: Chocenice, budova obecního úřadu
Nápis:
VÁCLAV VANĚČEK
LETEC ČS. LETECTVA A NAVIGÁTOR
U 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
NAR. 11. BŘEZNA 1916
V CHOCENICÍCH V DOMĚ ČP. 38
K TRVALÉ PAMÁTCE
VĚNUJE RODINA A RODNÁ OBEC
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena při příležitosti výročí 100 let od narození Václava Vaněčka v sobotu 12.3.2016.

Václav Vaněček se k létání dostal již během prezenční služby v prvorepublikové československé armádě v letech 1935-1936. Studium na Vojenském leteckém učilišti v Prostějově zakončil v hodnosti podporučíka letectva a u armády zůstal. Absolvoval kurzy pro pozorovatele, radiotelegrafisty i pro noční létání. V době mobilizace v roce 1938 sloužil u Leteckého pluku 6. S okupací vlasti se nesmířil a tak odešel v červnu 1939 do Polska, později do Francie. Zde se nakrátko zapojil mezi francouzské letce, ovšem po kapitulaci Francie v červnu 1940 musel ustoupit do Velké Británie. Od září do října 1940 absolvoval na britských ostrovech výcvik pro letecké pozorovatele a dosáhl britské hodnosti P/O, tedy Pilot Officer. Z dosud nezjištěných důvodů však k 13. lednu 1941 opustil na vlastní žádost britské Královské letectvo - RAF. Důvodem k odchodu od letectva byla pravděpodobně dočasná amnézie (ztráta paměti), která jej postihla po havárii. Až do konce války zůstal v péči psychiatrů. Jelikož nemohl o sobě udat ani základní informace, nebylo zřejmě možné správně dokončit papírování a vojenské úřady jej vedli jako zběha. V Anglii by také zůstal, kdyby se pro něj po válce z Československa nevypravil jeho bratr Jan Vaněček. Díky němu se Václav Vaněček navrátil v prosinci 1945 do rodných Chocenic.
I jeho další život byl poznamenán duševní nemocí. Ministerstvo národní obrany mu alespoň navrátilo hodnost poručíka. Duševní stav uchránil Vaněčka od perzekuce ze strany komunistického režimu, která postihla ostatní československé odbojáře. Poručík v. v. Václav Vaněček zemřel v 67 letech v psychiatrické léčebně v Dobřanech 28. září 1983, pochován je na hřbitově v Blovicích.
(zdroj: www.csol.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf