Blovice

Pomník Rudolf Procházka

Autor: Marek Lanzendorf, 04.03.2016
Umístění: Blovice, na louce
Nápis:
Zde padl
a za vlast svůj život položil
6. května 1945
RUDOLF
PROCHÁZKA
vrch.resp.fin.stráže
Poznámka:

Procházka Rudolf: *9.4.1898, Jindřichův Hradec. RU armáda: Inft., IR. Nr. 23. Zajat: 19.8.1917 Bodres. Přihlášení do legie: 7.6.1918 Albánie. Zařazení do legie: 17.8.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: depos. rota, pozdĕji 31. p. pl. Konec v legii: 31.12.1919. Po demobilizaci služba u vojenské policie v Košicích. V r. 1939 finanční stráž Stĕnovice. Po jejím zrušení práce berním úřadĕ Blovice. Zabit při přestřelce s ustupujícím nĕmeckým vojskem.
(zdroj: VÚA, Oficiální stránky mĕsta Blovice)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06113
Souřadnice: N49°34'32.72'' E13°32'33.65''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 09.12.2016
Umístění: Blovice, v Cecimě (místní název pro oblast mezi Jiřikovským potokem a rybníkem Tampák), jižně pod silnicí 117
Nápis:
ŽNO
PLZEŇ

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V BLOVICÍCH
ZAL. 1863

NA PAMĚŤ
ŽIDOVSKÝCH SPOLUOBČANŮ,
KTEŘÍ BYLI UMUČENI,
NEBO PADLI V DOBĚ
NACISTICKÉ OKUPACE(informační tabule)
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V BLOVICÍCH
Založen údajně v roce 1683,
s náhrobky od konce 17. století.
Poškozen v letech 1939 - 1989,
mnoho náhrobků odcizeno,
ohradní zeď pobořena.
Kulturní památka, od roku 2002
probíhá postupná obnova.
Hřbitov vlastní a pečuje o něj
Federace židovských obcí v ČR.
Poznámka:

- pomník je poničený
- nápis doplněn dle http://www.plzensky-kraj.cz/cs/relics.asp?lngPamatka=951487


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3201-6102
Souřadnice: N49°35'0.45'' E13°32'53.9''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Kříž a pamětní deska Obětem totalitních režimů

Autor: Marek Lanzendorf, 25.06.2017
Umístění: Blovice, při výjezdu z obce směrem na Seč (směr západ) - nalevo od silnice č. 178 v poli na kopci vedle kapličky sv. Františka
Nápis:
PAMÁTNÍK OBĚTEM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
LET 1939-1989

BLOVICE, 17. LISTOPADU 1993
E. ZELENKA
RAKOVNÍK
Poznámka:

další info: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/blovice-kriz-a-pametni-deska-obetem-totalitnich-rezimu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf