Milíčov

Pomník Josef Razima

Autor: Jan Štěrba, 10.05.2012
Umístění: Milíčov, na levé straně staré cesty do Hojkova
Nápis:
Na památku svému synu
JOSEFU
RAZIMOVI
nar. 1895 zemř. 1918 jako vojín
v Bilsku ve Slezsku.
Z lásky dala postaviti matka
Anna Razimová
z Milíčova
Spi sladce v dálné cizině.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08542
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička