Netvořice

Ke Hřbitovu, Mírové náměstí

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 01.05.2010
Umístění: Netvořice, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÉMU
SOVĚTSKÉMU VOJÍNU
K 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČSSR.

НА ВЕЧНУЮ
ПАМЯТЪ

MNV NETVOŘICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-39872
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Dalibor Žáček

Autor: Dan Vrba ml., 01.05.2010
Umístění: Netvořice, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
DALIBOR ŽÁČEK
Z NETVOŘIC
*28.1.1921 +14.5.1945.
PO ZRANĚNÍ V REVOLUČNÍCH DNECH.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 06.09.2009
Umístění: Netvořice, Mírové náměstí, v parčíku
Nápis:
NA PAMÁTKU
PADLÝM A ZEMŘELÝM BRATŘÍM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

VĚNUJE DRUŽINA VÁL.
INV. VDOV, SIROTKŮ A POZŮSTALÝCH
V NETVOŘICÍCH 15. SRPNA 1921

BARTÁK KAREL, BRABEC FRANT., BERNÁŠEK GUST., DOLEŽAL FRANT., DOLEŽAL KAREL, DOLEŽAL ANT., DANĚK ANT., KŮTT JOSEF, KOPECKÝ VÁCLAV, MAŇÁK VÁCLAV, MAŠEK JOSEF
MAJER JOSEF, NÁBŘEŽNÝ FRANT., PLATIL JOSEF, PLATIL FRANT., PALIVEC ANT., RŮŽIČKA JOSEF, ŘEZNÍČEK JOSEF, ŠVÁCHA JOSEF, VRŇÁK FRANT., VOPIČKA KAREL, TÁBORSKÝ OTOK.
KŮT JAN

NA PAMĚŤ OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 - 1945

JINDŘICH HÁJEK
+1942 ZA HEYDRICHIÁDY,
OLGA A BEDŘICH HEŘMANOVI, ARNOŠTKA A VIKTOR JUNGOVI
+1943 - 1944 Osvětim
KAREL HEŘMAN
+1942 MATHAUSEN
BOHUMIL KUDRNA, LIBOR ŽÁČEK, FRANTIŠEK KŮT, FRANTIŠEK HUDERA
+ 1945
JAROSLAV KUBÁSEK
+1950 ŽÁK ŠKOLY

VĚNOVALA OBEC NETVOŘICE 8.5.2000
Poznámka:

Za slovem družina je odstraněno vysekáním slovo. Pravděpodobně se jedná o slovo "sokolů". Tak se to provádělo v době 2. svět. války - nařízením okresního politického komisaře. Na porcelánových fotografií je zobrazeno všech 23 padlých zasazených do pomníku.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-26854
Souřadnice: N49°48'55.12'' E14°31'00.44''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera