Stráž nad Nežárkou

Mostní, náměstí Emy Destinové, Třeboňská

Hrob neznámého vojáka Německé armády

Autor: Erik Hieke, 18.04.2014
Umístění: Stráž nad Nežárkou, Mostní 72, u mostu přes Nežárku
Nápis:
žádný
Poznámka:

V neoznačeném hrobě pohřben neznámý německý voják, který zemřel a byl pochován v květnu 1945 u mostu ve Stráži nad Nežárkou.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°04'14.30'' E14°54'30.50''
Pomník přidal: Erik Hieke
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 15.08.2011
Umístění: Stráž nad Nežárkou, náměstí Emy Destinové, u základní školy
Nápis:
(reliéf)
PRAVDA VÍTĚZÍ

(levý panel)
1914-1918
PADLI A ZEMŘELI:
DEUTSCH RUDOLF *1881 +1914
HOUFEK ČENĚK *1883 +1915
HOUŠKA JOSEF *1876 +1915
LAZNA FRANT. *1892 +1914
MÁCA VÁCLAV *1895 +1916
PAPEŽ RUDOLF *1877 +1918
PÍSAŘÍK FRANT. *1879 +1916
RYŠAVÝ BOHDAN *1872 +1915
SOKOLÍK FRANT. *1893 +1915
STACH JOSEF *1896 +1916
STACH KAREL *1881 +1914
TOCNER KAREL *1886 +1918
VEJMELKA AUGUST *1876 +1917
VEJMELKA FRANT. *1899 +1917
WILDMANN JOS. *1891 +1916

(pravý panel)
1939-1945
ZASTŘELEN:
MAJOR
PÍSAŘÍK JOSEF *1906 +1942

ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
FARÁŘ ČS. CÍRKVE
HODÍK LINHART *1892 +1944
DRÁB ANTONÍN *1921 +1945
KOCAR OLDŘICH *1922 +1945
MAŤHA BOHUMIL *1917 +1944

SVÝM RODÁKŮM,
OBĚTEM ZA VLAST,
VĚNUJÍ OBČANÉ STRÁŽE N.N.
Poznámka:

(levý panel 1914 – 1918)
Deutsch Rudolf: Kan., FKR. Nr. 24, *1881 – +13.10.1914 České Budĕjovice, tamtéž pohřben.
Houfek Čenĕk (Vincenz): Inft., k. k. LIR. Nr. 29, 3. Komp., *1883 - +26.5.1915 Turza Mala, Halič.
Houška Josef: Infst., k. k. LstlR. Nr. 29,14. Komp., *1876 – +11.10.1915, dle zprávy ruského Červeného kříže, zajatecký tábor Krasnojarsk.
Lázna František: Inft., k. k. LIR. Nr. 29, *1892 - +18.11.1914 Zlatniky, Halič.
Máca Václav: IR. Nr. 75, *1895 - +14.3.1916 záložní nemocnice Oradea - Mare (Nagyvárad), župa Bihar, Rumunsko.
Papež Rudolf: *1887 (na pomníku 1877) Stráž nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec, příslušný tamtéž. Inft., k. k. LIR. Nr. 29. Datum zajetí neuvedeno. Přihlášení do legií: Reval (patrnĕ dnes Tallin). Údaje jednotce a hodnostech chybí. Konec v legiích: 1.5.1918 Poznámka: Nesloužil v legiích. Obviněn rak. orgány z členství v legiích - spáchal sebevraždu. Přiznán charakter legionáře.
Písařík František: Infst., k. k. LstlR. Nr. 27, 12. Komp., *1873 - +25.6. - 8.7.1916.
Stach Josef: EinjFreiw., k. k. LIR. Nr. 29, *1896 - +5.12.1915 Jurjevo, Rusko.
Stach Karel: IR. Nr. 35, *9.12.1881 – od 26.11.1914 nezvĕstný Srbsko.
Wejmelka (Vejmelka) Augustin: Infst., k. k. LstMarschB. Nr. 18, 8. Komp., *1876 - +1917 zajatecký tábor Rusko.
(pravý panel 1939 – 1945)
Písařík Josef: *4.5.1896 (na panelu chybnĕ 1906) Stráž nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec. Příslušný tamtéž. RU armáda: LstInft., k. k. LIR. Nr. 29, 2. Komp. Zajetí: 30.5.1915 Kozlov. Přihlášení do legií: Konstantinovka. Zařazení do legie: 4.6.1917. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 2. stř. pl. Poslední útvar v legiích: 2. stř. pl. První hodnost v legiích: vojín. Poslední hodnost v legiích: poručík. Konec v legiích: 20.4.1920. Dále služba v ČSA. Popraven 17.6.1942 na Kobyliské střelnici.
Hodík Linhart: *4.5.1893 (na panelu 1892) ve Stráži nad Nežárkou, čp. 198, v rodině truhláře Linharta Hodíka. Po maturitě na třeboňském gymnáziu se rozhodl pro farářskou službu. Na kněze byl vysvěcen 29.6.1917 v Praze u sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jako římskokatolický kaplan působil do února 1918 v Sedlčanech a následně do května 1919 v obci Pozdeň. Poté jako duchovní správce Zemského nalezince u sv. Apolináře na Praze II. V květnu 1925 přestoupil do Církve československé (husitské) a vzápětí se oženil s vídeňskou švadlenou Klárou Tátovskou. Ještě v květnu 1925 byl ustanoven farářem pošumavské náboženské obce Klatovy. Účastnil se rovněž veřejného života jako vzdělávatel Sokola, nebránil se ani pravidelným setkáním s přáteli v kdyňské hospůdce. A právě sem jej na pokyn klatovského gestapa přišel 11. října 1943 zatknout velitel místní četnické stanice. Kdyňský farář totiž již od roku 1939, v rámci početné odbojové skupiny působící v Pošumaví a na Chodsku, pomáhal kolportovat ilegální časopis V Boj, podílel se na převozu a ukrývání zbraní, rozšiřoval zprávy nepřátelské okupantům, získával prostředky pro rodiny perzekvovaných a vězněných, posiloval a povzbuzoval věřící v kázáních. Vězněn a vyslýchán byl nejprve v Klatovech a v Malé pevnosti Terezín 29.10.1943 – 15.2.1944. Dále transport do Buchenwaldu a na otrocké práce do pobočky Dora-Mittelbau. Pro špatný zdravotní stav vrácen do Buchenwaldu, kde 25.12.1944 zemřel. 8.6.1946 mu byl prezidentem republiky udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939.
(zdroj: VHÚ, VÚA, Oö landesbibliothek, Třicetpĕt dnů poprav na Kobyliské střelnici v Praze VIII /Oběti německé nacistické okupace Čech/, sepsal Jaroslav Mesiereur, ustrcr.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-10154
Souřadnice: N49°4'8.3'' E14°54'31.5''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Jan Kubín a Alois Kalina

Autor: František Mrvka, 14.06.2017
Umístění: Stráž nad Nežárkou, Třeboňská, hřbitov
Nápis:
RODINA
KUBÍNOVA
JAN KUBÍN
1891-1945
ALOIS KALINA
1885-1945
MUČEDNÍCI
KONCENTR. TÁBORA
V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka