Libohošť

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 28.05.2007
Umístění: Libohošť, nad obcí, po žluté trase směr Strnadice, kolem chat podél rybníka, po průchodu mokřinou a stoupání lesem je hrob umístěn cca po 200 metrech na kraji lesa, kde začíná polní cesta
Nápis:
ZDE JE POHŘBENO 24 SYNŮ A DCER NÁRODŮ
SOVĚTSKÉHO SVAZU, FRANCIE, POLSKA A JUGOSLÁVIE,
RUMUNSKA A ČESKOSLOVENSKA,
UBITÝCH V DUBNU 1945 NĚMECKÝMI FAŠISTY
NIKDY NEZAPOMENEME

ЗДЕС ПОХОРОНЕНЫ 24 CЫНА И ДОЧЕРИ
НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ФРАНЦИИ,
ПОЛЬЩИ, ЮГОСЛАВИИ, РУМЫНИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ,
УБИТЫХ В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА НЕМЕЦКИМИ ФАШИСТАМИ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ

ICI REPOSENT EN …
Poznámka:

Společný hrob politických vězňů několika národností z transportu smrti.
Nápis ve francouzském jazyce z fotografie nečitelný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2126-01592
Souřadnice: N49°41'55.02'' E14°35'02.17''
Pomník přidal: Milena Městecká