Postupice

Hrob Alois Melichar

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.03.2018
Umístění: Postupice, hřbitov
Nápis:
ALOIS
MELICHAR
Nadlesní a administrátor
panství, patronátní komisař
úředně autor. civ. geometr.
bývalý důstojník majitel rak.
váleč. medaile 1866 český
lesnický spisovatel atd.
* 20.II.1841. + 23.I.1907.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Vasilij Ivanovič Tupkolo

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.03.2018
Umístění: Postupice, hřbitov
Nápis:
ГВАРДЕЕЦ
ТУПКОЛО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1924 ГОДА РОЖДЕНИЯ
УМЕР 14 МАЯ 1945

GVARDĚJEC
TUPKOLO
VASILIJ IVANOVIČ
NAROZEN ROKU 1924
ZEMŘEL 14. KVĚTNA 1945
Poznámka:

14.5.1945 zemřel Rudoardmějec Vasilij Ivanovič v Lísku. Byl pohřben na hřbitově v Postupicích. Pohřeb byl vypraven prostý. Jednoduchá rakev a doprovod tvořili 2 vojáci. Místní občanstvo vytvořilo průvod. Farář, ctihodný pan Kopecký vykonal katolický ceremoniální obřad a učitel pan Jankovský promluvil nad hrobem česky a pan Avratovčuk rusky. Dle CEVH hodnost gardový poručík.
(zdroj:CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-1674
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Šilhan

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.03.2018
Umístění: Postupice, hřbitov
Nápis:
ING.
JAROSLAV ŠILHAN
ZA VÝZNAČNOU ODBOJOVOU
ČINNOST V RUSKU VYZNAMENÁN
ČSL. REVOLUČNÍ MEDAILÍ.
*15.6.1868 +3.4.1938
Poznámka:

Ještě před 1. světovou válkou organizovali Čechoslováci v Rusku celou řadu vzdělávacích a podpůrných spolků. Česká kolonie v Moskvě vystoupila záhy s požadavkem osvobodit náš národ a uskutečnit československý stát. K tomu byl vytvořen r.1914 Svaz čs. spolků na Rusi a jeho organizátorem a spolutvůrcem se kromě jiných, stal člen československého moskevského spolku Jaroslav Šilhan, společník technické firmy Šimůnek a spol. Šilhanovi bydleli v Moskvě a jejich byt se stal dočasným útulkem mnohých vůdčích osob našeho I. odboje. I pozdější president Masaryk dlel u nich několikrát návštěvou. Po vítězství bolševiků se stala rodina obětí perzekucí (z jejich strany) pro podporu Čsl. legionářů. Pro svou činnost byl Jaroslav Šilhan třikrát zatčen a jen náhodou unikl popravě. Po mnohém namáhání a pomocí velkých úplatků se jim podařilo uprchnout z Moskvy, kde zanechali
veškerý majetek na pospas osudu a po devatenácti letech pobytu v Rusku se jim podařil, po dobrodružném útěku
přes Finsko, návrat do vlasti.
(zdroj: Postupický zpravodaj, prosinec 2010)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: A. Glaser

Kenotaf Vojtěch Kopecký

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.03.2018
Umístění: Postupice, hřbitov
Nápis:
RODINA
KOPECKOVA
VOJTĚCH MLYNÁŘ V POSTUPICI
*29.XI.1887, +ROKU 1914
NA SRBSKÉM BOJIŠTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Bohumil Daniel

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.03.2018
Umístění: Postupice, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL DANIEL,
LESNÍ KONTROLOR
UMUČEN 37. LETÝ R. 1943 V OSVĚTIMI.
HROB V DÁLI

SPĚTE SLADCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká