Bystřice

Dr. E. Beneše, K Letišti, K Líšnu

Památník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, Dr. E. Beneše 114, budova hasičského sboru
Nápis:
NA PAMĚT
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY

OSVĚTA

HUMANITA

OBĚTEM OKUPACE
1939 – 1945
BÁRTA ANTONÍN
FISCHER OTTA
FISCHEROVÁ IDA
FISCHEROVÁ HANA
FISCHEROVÁ MARIE
GEDULDIGER ARNOŠT
GEDULDIGER JINDŘICH
GEDULDIGEROVÁ JOSEFA
HES JAN
HESOVÁ KATEŘINA
JEDLAN KAREL

BÁRTA JOSEF
BARTŮŠEK KAREL
BENA VÁCLAV
BOČEK FRANTIŠEK
BOČEK JOSEF
BRÁZDA ANTONÍN
BURDA JOSEF
DANĚK FRANTIŠEK
DVOŘÁK ANTONÍN
DVOŘÁK JOSEF
FULÍN VÁCLAV
HNÁTEK JOSEF
HROUDA JOSEF
CHARVÁT JOSEF
CHOTOVÍNSKÝ VÁCLAV
JIRÁSEK FRANTIŠEK
JIROUŠEK JOSEF
KAHOUN FRANTIŠEK
KAHOUN JAN
KAHOUN JOSEF
KAHOUN JOSEF
KLIKA MATĚJ
KOHOUTEK JAN
KOHOUTEK VINCENC
KOŽÍŠEK RUDOLF
KRÁČMERA KAREL
KŘAPÁČEK STANISLAV

KŘÍŽEK VÁCLAV
KUMŠTA VÁCLAV
KYPTA VÁCLAV
MARVAN FRANTIŠEK
MARVAN VÁCLAV
NĚMEC JAN
NERAD FRANTIŠEK
NEVAŘIL FRANTIŠEK
PAVLÍK RICHARD
REZEK MATĚJ
RICHTR JAROSLAV
ROUBÍČEK EMIL
SKÁLA JINDŘICH
SKÁLA JOSEF
STEJSKAL JOSEF
ŠVIHOVEC RUDOLF
TYL ALOIS
VACEK ANTONÍN
VACEK VÁCLAV
VÁCLAVÍK FRANTIŠEK
VALEŠ ANTONÍN
VEJVODA JOSEF
VOŇAVKA JOSEF
VOSÁTKA ANTONÍN
ZAJÍČEK ANTONÍN
ZOULA JAN

OBĚTEM OKUPACE
1939 - 1945
KROUTIL ANTONÍN
PAZOUREK JOSEF
REISS MAX
REISSOVÁ OTILIE
REISSOVÁ MARYŠA
ROUBÍČKOVÁ MARIE
TROJAN FRANTIŠEK
TROJANOVÁ ANNA
VASTA LADISLAV
VEJVODA EMANUEL
VEJVODOVÁ MARIE

TÁBOR

BLANÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-26719
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, Dr. E. Beneše 198, mezi stromy
Nápis:
NA PAMEŤ SPOLUPRACOVNÍKŮ
POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH NACISTY

ANTONÍN BÁRTA *21.IX.1906. +2.IV.1945.
KAREL JEDLAN *1.XI.1903. +24.X.1942.
LUDVÍK VANĚK *9.IX.1909. +24.X.1942.
EMANUEL VEJVODA *20.XI.1907. +31.7.1942.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36849
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Antonín Kroutil

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, Dr. E. Beneše 300, budova ZŠ, ve vestibulu školy
Nápis:
ANTONÍN KROUTIL
31.V.1900 – umučen v Osvětimi 6.2.1942
Nezapomeneme budovatele,
učitele této školy,
sokolského pracovníka,
bojovníka a trpitele
za svobodu národa.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36918
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 28.05.2007
Umístění: Bystřice, K Letišti, začátek ulice K Letišti, za zatáčkou z ulice Semovická po levé straně
Nápis:
K TRVALÉ PŘIPOMÍNCE TĚCH,
JEJICHŽ LIDSKOST RASISTÉ PONÍŽILI
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE BYSTŘICE
V LETECH 1944-1945

OMNIA SPONTE FLUANT
ABSIT VIOLENTIA REBUS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-34134
Souřadnice: N49°44'27.59'' E14°39'49.74''
Pomník přidal: Milena Městecká

Hrob Stanislav Čeček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
GENERÁL
STANISLAV ČEČEK
*13.11.1886 +29.5.1930
Poznámka:

Podrobně viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_%C4%8Ce%C4%8Dek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
Vám poděkování
a lásku
Poznámka:

Tehdejší tajemník obecního úřadu pro léta 1942-1945 Karel Jiroušek sepsal vzpomínku o případě otravy (udušení) 27 ruských vojáků a správce tehdejšího velkostatku Petrovice. Vojáci se správcem konzumovali ve velkém množství denaturovaný líh, který zbyl v nádržích po Němcích. Marně se petrovický správce statku snažil je i sebe léčit pitím mléka.
Převoz do benešovské nemocnice byl už marný. Spí daleko od domova - mezi nimi i český správce statku - na bystřickém hřbitově.
(Zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/70329/BPTX_2012_2_11410_0_353231_0_135099.pdf?sequence=1&isAllowed=y )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-27159
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Karel Jiroušek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá
KAREL JIROUŠEK
c. k. nadporučík v 26. řadovém pluku
Velkoknížete Michaela Ruského,
zesnuv v Pánu dne 8. května 1878 v stáří 38. roků.

Veliký bol nad tvou ztrátou mírní jedině útěcha
svatou vírou nám podávaná, že se, drahý bratře,
příteli, ve vlasti tam nadhvězdné opět shledáme.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob František Benda

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
RODINA BENDOVA
Z LIŠNA
FRANT. *10.8.1885 +11.2.1935
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob František Voříšek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VOŘÍŠEK
ČETAŘ HL.R.ST.PRAHA
*2.XII.1905 +27.II.1932
Poznámka:

František Voříšek byl délesloužícím četařem u náhradní roty, jež náležela k Telegrafnímu praporu (Hlavní Radiotelegrafní Stanice Praha), strojník. Zemřel na chorobu ledvin.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Jirka

Hrob František Havlíček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Bystřice, K Líšnu, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
FRANTIŠEK
HAVLÍČEK
ZE
SEMOVIC
UČ. ROTMISTR HRANIČ.
PRAP. Č. 5 V CHEBU
+ VE VĚKU – 31 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká