Úročnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 01.05.2010
Umístění: Úročnice, u silnice na kraji obce
Nápis:
UPOMÍNKA PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918.

HAVELKA ANTONÍN, HAVELKA JOSEF, HAVELKA FRANTIŠEK, HAVELKA VÁCLAV, HLAVÁČEK JAN, KOHOUTEK ANTONÍN, KUBEC JAN, KOSTKA EMANUEL, PROCHÁZKA ANTONÍN, PROCHÁZKA KAREL, ŽABA ČENĚK, ŽABA JINDŘICH, ŽIŽKA JOSEF.
Poznámka:

Dne 8. 7. 1928 se v obci Úročnice, na schůzi svolané z iniciativy Dr. Václava Havelky, ustanovil výbor občanů na postavení pomníku obětem (padlým) 1. světové války. Do činnosti se zapojil hasičský sbor, Čtenářsko-ochotnický spolek Komenský a občané obce. Předsedou výboru byl J. Kolář, jednatel J. Havelka, pokladník Č. Kaprálek, členové J. Štěpán, J. Novák, J. Havelka. Výstavbu podporoval i starosta obce p. Drábek. Jako vhodné místo bylo vybráno návrší nad obcí směrem k obci Chlístov resp. Benešov po levé straně silnice, pod břízami u Žabova pole. Bylo to na místě „…. tady naposledy ohlédli se a dali s Bohem naší vísce.“. Pomník byl odhalen 22. 9. 1929 a byl svěřen do správy obce Úročnice. Výstavba pomníku byla financována ze sbírky mezi občany – 790 Kč (pozůstalí 350 Kč a občané 440 Kč), půjčka od obou spolků (zřizovatelů) – 500 Kč (každý 250 Kč) a zisk ze slavnosti a zábavy při odhalení 7 186 Kč. Deska stála 950 Kč, plot 1 250 Kč, vrácení půjčky spolkům 500 Kč, jiné výlohy 5 486 Kč. Autorem desky na pomníku je Jan Tománek z Krhanic. Jedná se o žulový balvan přivezený z „Hajek“ (opracoval jej kameník z Podmračí) a černou žulovou desku se jmény a textem – „Upomínka padlým ve světové válce 1914 – 1918“. Balvan je zasazen v pyramidě kamenů, v něm je ukryta schránka s dokumenty o výstavbě pomníku, okolo je plot z krepového drátu (dodala firma F. Blumentritta z Benešova). Jména padlých: Havelka Antonín, Havelka Josef, Havelka František, Havelka Václav, Hlaváček Jan, Kohoutek Antonín, Kubec Jan, Kůstka Emanuel, Procházka Antonín, Procházka Karel, Žaba Čeněk, Žaba Jindřich, Žaba Josef. K tomuto pomníku zaslal dne 10. 10. 1929 Véna Havelka z Benešova hasičům fotografii pomníku s textem „Poutníče! ---- Balvane! Zvěstuj tam krajanům na břehu Sázavy, že my tu mrtvi ležíme, položivše životy své za nejdražší statek lidstva – za svobodu. V upomínku na společnou práci věnuje Véna Havelka. Benešov 10. října 1929.“ V pamětní knize obce je uvedeno: „Dne 13. 7. se uskutečnila společná schůze hasičů a ochotnického spolku v Úročnici, bylo jednáno o postavení pomníku padlým v I. světové válce, vhodný kámen na pomník byl nalezen v „Hajkách“, po úpravě kameníkem byl odvezen na místo. Slavnostní odhalení památníku se konalo v neděli 12. září za velké účasti občanů místních i nejširšího okolí.“ (Josef Velíšek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-36896
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Josef Velíšek, Marek Lanzendorf