Stříbro

Hřbitovní, Masarykovo náměstí, Náměstí Svobody, Soběslavova, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Stříbro, náměstí
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

O likvidaci pomníku nejsou zprávy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Marta Nejedlá, 31.03.2009
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Здесь похоронены Бывш. военнопленные Советские офицеры
Василий Иванович Журбенко и Филипп Федорович Буцукин
погибшие от рук фашистких палачей при освобождении из плена 5.мая 1945 года
Вечная память Дорогие Товарищи!

Zde jsou pohřbeni býv. váleční zajatci, důstojníci Rudé armády
Vasilij Ivanovič Žurbenko a Filip Fedorovič Bucukin
zahynuvší rukama fašistických katů při osvobozování ze zajetí 5.května 1945.
Věčná Vám památka, drazí soudruzi!

NA PAMÁTKU
OBĚTEM FAŠISMU
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

U východní stěny městského hřbitova se nachází nejmohutnější památník postavený na Tachovsku válečným zajatcům - příslušníkům Rudé armády. Ve skutečnosti se jedná pomník postavený nad společným hrobem dvou důstojníků, údajně majorů Rudé armády. Vasilij Ivanovič Žurbenko i Filip Fedorovič Bucukin položili své životy u Stříbra v posledních dnech války. Oba byli, podle výpovědi pamětníka, účastníky transportu důstojníků Rudé armády, který skončil 5.května 1945 právě ve Stříbře. Vzhledem k tomu, že již prý bylo toho dne ve večerních hodinách slyšet blížící se spojenecké jednotky, vzali sovětští důstojníci své osvobození do vlastních rukou a napadli doprovodný německý personál. Při střetnutí bylo údajně několik desítek sovětských velitelů více či méně těžce zraněno a zmínění dva důstojníci zastřeleni. Oba byli pohřbeni na místě události, tj. při cestě do Těchlovic, snad ještě týž den. Později byl hrob upraven a opatřen pomníkem. Pravděpodobně v r. 1953 došlo k exhumaci pozůstatků obou padlých a jejich převezení na městský hřbitov, kde byl pak nad jejich společným hrobem postaven pomník. Dnešní velice úpravná podoba objektu je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce provedené při příležitosti 40. výročí osvobození.
Nápis na desce zní: Zde jsou pohřbeni bývalí váleční zajatci, důstojníci Rudé armády Vasilij Ivanovič Žurbenko a Filip Fedorovič Bucukin zahynuvší rukama fašistických katů při osvobozování ze zajetí 5.května 1945. Věčná Vám památka, drazí soudruzi. Na památku obětem fašismu za 2. světové války.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-05113
Souřadnice: N49°45'42.03'' E13°0'6.47''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Pavol Kačmár

Hrob Ferdinand Karl Scholz – Raranze

Autor: Marta Nejedlá, 01.04.2009
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Generalmajor d.R.
Ferdinand Karl
Scholz – Raranze
* 11.12.1856
† 16.4.1922

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Hrob Marian Švec

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
MARIAN ŠVEC
*12.9.1952 +20.4.2009
Poznámka:

pplk. Marian Švec, důstojník VKR, 57 let, 57. motostřelecký pluk Stříbro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Potužák

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RODINA
POTUŽÁKOVA
Poznámka:

kpt. Jaroslav Potužák, velitel baterie 11. protiletadlový raketový pluk Stříbro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Neduchal

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RODINA
NEDUCHALOVA
Poznámka:

mjr. Jaroslav Neduchal předseda ZO KSČ 11. protiletadlový pluk Stříbro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Bitterman

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RODINA
BITTERMANNOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Zdeněk Štička

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
(bez nápisu k dané osobě)
Poznámka:

pplk. Zdeněk Štička, 65 let, velitel zakrytého vojenského útvaru s legendovým názvem


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Milan Ficka

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Milan
*8.11.1955 +11.1.2001
Poznámka:

kpt. Milan Ficka, 46 let, důstojník štábu 57. motostřeleckého pluku Stříbro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Košvanec

Autor: Ján Považanec, 16.02.2015
Umístění: Stříbro, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV 15.10.1948 – 29.11.2010
Poznámka:

mjr. Jaroslav Košvanec, 64 let, náčelník tělesné výchovy 57. motostřeleckého pluku Stříbro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ján Považanec
Příprava dat: Ing. František Jedlička