Hlupín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Hokr, 03.09.2008
Umístění: Hlupín, na návsi, proti kapličce svatého Jana Nepomuckého
Nápis:
Památce padlých z Hlupína
ve válce světové
1914-1918

Klečka Vác., Hakr Fr., Jára Vikt., Ehod Karel, Kadaně Jan, Komrska Vác., Malý Vojt., Rach Fr., Rach Tomáš, Rod Fr., Šilhan Fr., Šilhan Jos., Šilhan Vác., Šilhan Vác., Vojík Karel

Oběti okupace
1939-1945
Karel Mráz 1923-1944
Frant. Komrska 1924-1945
Miroslav Fišer 1921-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3111-10781
Souřadnice: N49°20'04.9'' E13°48'24.6''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Doplnění informací: Pavel Neuberger
Příprava dat: Radek Říha

Pomník důstojníka francouzské armády

Autor: Pavel Neuberger, 05.07.2013
Umístění: Hlupín, u kapličky kaplička svaté Anny Samodruhé, u obecního úřadu při silnici na Zadní Zborovice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

U kapličky z roku 1832 se nachází kamenný pomníček srdcovitého tvaru s výklenkem a kamennou koulí, uprostřed znak kříže, hořícího srdce a kotvy na památku smrti francouzského generála či maršála při pobytu francouzských vojsk v letech 1741-42 za války o rakouské dědictví [1].

Na podstavci je kamenné srdce ozdobené věncem s křížkem, nad ním opracovaný hranol se smuteční mašlí ve středu a vše je zakončené kamennou koulí. Na tomto místě zahynul francouzský generál či maršál [2].

zdroje:
[1] Oberfalcer E. Turistický průvodce – Strakonicko, Volyňsko, Blatensko, Vodňansko. Město Strakonice, 2002, 144. S. ISBN 80-238-9293-2
[2] Ecce homo a Francouzi v Čechách [online]. Křížem krážem Českem [publ. 29. 6. 2012] Dostupné z: http://www.krizemkrazemceskem.cz/?attachment_id=1620


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Neuberger

Pomník francouzským vojákům

Autor: Pavel Neuberger, 16.07.2013
Umístění: Hlupín, přibližně 2,8 km západně od obce Hlupín, u silnice 139 ve směru na Horažďovice, za mostem přes Březový potok
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Údaje z informačních zdrojů:
Při silnici z Hlupína na Horažďovice za můstkem přes Březový potok je 4 m vysoký kamenný sloup s křížem (původně soškou). Podle lidové pověsti se zde v bažinatém potoce utopili tři francouzští důstojníci i s koňmi [1].
Asi 2,5 km západně, na hranici Jihočeského a Plzeňského kraje, uvidíme vysoký kamenný sloup zvaný „Ecce Homo”. Ve výše uvedené válce (1742) se tu prý utopili v Březovém potoce tři francouzští vojáci i s koňmi [2].
Téměř po celé, více než dvacetikilometrové délce Březový potok vlastně ztratil svůj přírodní charakter s typickými meandry a bažinatými loukami, které se při neexistenci mostů stávaly při velkých vodách nebezpečnými pastmi. Z jedné neunikli tři vojáci francouzského vojska protahujícího pootavskou krajinou směrem z Horažďovic na Katovice v rámci válek o dědictví rakouské (1742 – 1743). Rozvodněný a rozbahněný potok převrátil při brodění jejich vůz. Smutný vojenský osud připomíná na samé hranici jižních a západních Čech kamenný pomníček zvaný Ecce Homo – Ejhle člověk. Nesmyslnost válek jemně zvýrazňuje skutečnost, že leží v katastrálním území obce Hlupín [3].
Kniha [4] v odstavci Hlupín uvádí stav pomníku k 30. červnu 2006. Popisuje jej takto:
Památka stála ve vysokou travou zarostlém příkopu u silnice, čelem obrácena k severovýchodu. K jejímu zhotovení byl použit šedý granit s černými zrny.
Kámen byl plošně pokryt biologickou krustou (mechy, lišejníky, černými depozity). Tmel ve spáře mezi hlavicí a pilířem chyběl. Rohy a hrany architektonických částí byly jakoby obroušené, pravděpodobně vlivem působení povětrnostních činitelů. Horní část pilíře byla destruovaná a chyběla vrcholová figura. Podle ústního sdělení starousedlíka byl sloup před pěti lety, poté, co jej rozbili vandalové, znovu sestaven místním občanem. Místo odcizené sochy byl sloup osazen kovovým krucifixem (informace obyvatel obce). O laickém zásahu svědčí to, že hlavice byla osazena obráceně (svrchní částí dolů).
Současně je citována publikace [5] z roku 1977, ve které je pomník ještě uveden jako „sloup se sochou Ecce Homo *) za obcí u cesty na Horažďovice (vlevo), při rozcestí na Babín, u potoka, z r. 1756, neznámého autora, žula, není zapsáno ve státním seznamu nemovitých kulturních památek”.
*) motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista


[1] Oberfalcer, E. Turistický průvodce – Strakonicko, Volyňsko, Blatensko, Vodňansko. Město Strakonice, 2002, 144. s. ISBN 80-238-9293-2
[2] Historie obce [online]. Obec Hlupín. Dostupné z: http://www.hlupin.cz/obec/o-obci/
[3] Soutěže města Strakonice [online]. Město Strakonice. [Publikováno: 16. března 2008] Dostupné z: http://www.souteze.strakonice.eu/content/2-soutez-brezovy-potok-aneb-ecce-homo
[4] Maxová, I. a kol. Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji. Národní památkový ústav Praha, 2009, 407 s., ISBN 978-80-87104-33-0
[5] Poche, E. a kol. Umělecké památky Čech. Praha, 1977, 388 s.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Neuberger