Čekanice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pulgretovi, 28.09.2008
Umístění: Čekanice, náves
Nápis:
V UPOMÍNKU
PADLÝM
ZA 1. SVĚTOVÉ
VÁLKY

1914-1918
Poznámka:

Kronika obce Čekanice, část 1. (1965 – 1976)
Na malém prostranství před bývalým lihovarem ve stínu vzrostlých lip, odhalen byl v roce 1925 obcí Čekanickou pomník obětem první světové války. Památník je dílem kamenického mistra Trčky z Blatné. Do žulové desky jsou vsazeny fotografie vojínů občanů z Čekanic, kteří v r. 1914 – 1918 padli na různých bojištích, jsou to:
František Krhoun z č. p. 37, narozen 3. 10. 1882
Jan Kotoun z č. p. 51, narozen 14. 5. 1881
Josef Krhoun z č. p. 29, narozen 23. 10 1898
Eduard Vladyka z č. p. 14, narozen 5. 8. 1895
František Maňhal z č. p. 25, narozen 1. 1. 1888
Václav Kotoun z č. p. 22, narozen 19. 7. 1894
Josef Klas z č. p. 42, narozen 3. 9. 1891
Jan Vrba z č. p. 4, narozen 15. 11. 1894
František Solar z č. p. 14, narozen 2. 1. 1892


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3101-10338
Souřadnice: N49°22'30.8'' E13°53'06.1''
Pomník přidal: Pulgretovi
Doplnění informací: Pavel Neuberger
Příprava dat: Radek Říha

Pohřebiště francouzských vojáků

Autor: Pavel Neuberger, 29.09.2013
Umístění: Čekanice, severní okraj obce Čekanice, 300 m od brány místního zámku směrem na Blatnou, křižovatka silnice III. třídy 1731 s místní komunikací
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Údaje z informačních zdrojů:

Kronika obce Čekanice, 1965-76 (kaple):
Kaplička, zasvěcená sv. Anně, nalézající se na severním okraji obce při rozcestí okresní silnice a polní cesty k rybníku Novému, stojící ve stínu dvou vzrostlých kaštanů v zahradě bývalé fořtovny čp. 40, nyní majetku rodiny Pokorných, označuje hromadný hrob francouzských vojínů, zemřelých v Čekanicích za okupace naší krajiny Francouzi v r. 1741-42. Postavena byla francouzskými vojíny, kamarády zesnulých. O udržování kapličky se starají místní občané.

Kronika obce Čekanice, 1965-76 (pohřebiště):
V místech, kde se nyní rozkládá zelinářská zahrada bývalé fořtovny, byla ještě ve 30. létech minulého století veliká mohyla a při ní kůlna. V místě tom pochováni byli francouzští vojíni v Čekanicích zemřelí v době francouzské okupace, v r. 1741-1742. V té době byl čekanický zámek proměněn Francouzi ve vojenskou nemocnici. Jejich druhové při odchodu z Čech na mohylu zasadili lípu, pod níž postavili kapličku s obrazem sv. Anny.
Při zřizování zelinářské zahrady byla mohyla srovnána se zemí, lípa přesazena na roh zahrady a pod ní znovu postavena kaplička ke cti sv. Anny. I kolna byla zbořena a místo ní postavena nová budova fořtovny. Lípa však časem uschla a na místě jejím zasazeny nynější kaštany.
Při těchto pracích se přišlo ještě na zbraně a kosti. Ještě r. 1908 se tu nalezly kosti a lebky se zcela zachovalými zuby. Tyto pozůstatky uloženy v místě, kde dnes je vyšší kruhový záhon, osazený květinami, poblíže kapličky sv Anny.

Kronika obce Milčice, 1929-45 (pohřebiště):
Dobře jest zmíniti se o pohřebišti francouzských vojáků. Tam, kde rozkládá se zelinářská zahrada u fořtovny č. 39, bývala ještě vletech 30-tých XIX. století nasypaná mohyla. V roce totiž 1741 byl zámek čekanický přeměněn Francouzi na vojenskou nemocnici. Místo nynější fořtovny bývala kolna. Zemřelí Francouzi byli u ní do jámy pochováváni. Když museli zpět z Čech ustoupiti, nasypali druhům svým mohylu, na ní zasadili lípu a pod ní postavili kapličku s obrazem sv. Anny.
Později kolna zbořena a na jejím místě zřízeno nynější obydlí lesníkovo. Při zřizování zahrady kolem ní byla mohyla se zemí srovnána, lípa přesazena na roh zahrady a pod ní přenesena byla i kaplička sv. Anny. Lípa však uschla a místo ní zasazeny 2 kaštany, kteréž tam nad kapličkou dosud stíní. Že skutečně tam pohřebiště bylo, dosvědčuje nejstarší pamětník čekanický, který jako hoch na mohyle v písku s druhy si hrával. St. Velenovský.
Když mohyla byla se zemí srovnána, vykotalovaly se staré kosti a staré zbraně.

Současný stav (podzim 2013):
Dnes již u kapličky nestojí ani v kronikách zmiňované jírovce. Koncem sedmdesátých let 20. století byly odstraněny po poškození přírodními živly. Na jejich místě byly vysazeny, dnes již také pokácené túje. Místo opětovného uložení nalezených ostatků dnes již neoznačuje ani zmiňovaný zvýšený květinový záhon. V místech, kde se v minulosti přibližně nacházel, je nyní vysazen mladý stromek javoru s červenými listy. Kaplička je pečlivě udržována.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Neuberger