Hořovice

1. máje, Dr. Holého, Květinová, nábřeží Hynka Šlosara, U nádřaží, Vrbnovská

Pomník Obětem 2. světové války a partyzánům

Autor: Vladimír Štrupl, 17.06.2017
Umístění: Hořovice, 1. máje, v zeleni
Nápis:
NA PAMĚŤ
PARTYZÁNSKÉHO HNUTÍ
NA PODBRDSKU
V LETECH 1943 - 1945
Poznámka:

pomník opraven v r. 2016


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-26822
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Václav Holý

Autor: Vladimír Štrupl, 17.06.2017
Umístění: Hořovice, Dr. Holého 976
Nápis:
ZDE PROŽÍVAL NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE
SVÉHO POHNUTÉHO ŽIVOTA
JUDR. VÁCLAV HOLÝ
NÁRODNÍ HRDINA A BOJOVNÍK
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
ZA LEPŠÍ ZÍTŘEK A PRÁVA DĚLNICTVA.
BYL POPRAVEN 30. ZÁŘÍ 1941.
Poznámka:

JUDr. Václav Holý působil jako zástupce Politického ústředí v Ústředním vedení odboje domácího (ÚVOD) a pracoval v oboru zpravodajské činnosti. Byl mu svěřen styk se Slovenskem a Polskem. Mezi jeho spolupracovníky patřil také statečný hrdina Čeněk Šilinger z Cerhovic. Úzce spolupracoval se známými odbojáři Balabánem, Mašínem a Morávkem. Podílel se na vydávání a rozšiřování časopisu „V boj“ a na opatřování falešných osobních průkazů.
Dr. Holý měl možnost odejít do zahraničí, zůstal však doma, neboť byl přesvědčen, že těžiště odporu je zde, v posilování nejširších vrstev národa proti nacistickým okupantům. Zprávy exilové vládě do Londýna posílal nejprve přes Jugoslávii do Paříže nebo tajnou vysílačkou. Činnost prováděl velmi rozvážně a obratně tak, že po jeho zatčení 23. dubna 1941 se gestapu nepodařilo vypátrat jeho spolupracovníky, ač při výslechu bylo jistě použito všech nejkrutějších prostředků. Dr. Holý nic neprozradil a prohlašoval, že vše dělal sám bez spolupráce jiných.
Jako vysokoškolský student byl Dr. Holý předsedou Sboru krajinských spolků, které představovaly levicové proudy ve studentstvu. Byl předním funkcionářem Mezinárodního studentského výboru a Unie pokrokového studentstva. Politicky se hlásil k sociální demokracii, kde byly využívány jeho odborné schopnosti v oboru hospodářské a sociální politiky. Působil i v kraji Podbrdském, když jej do Hořovic přivedl šťastný sňatek.
Dlouholetý přítel ze studentských let, profesor vysoké školy Jaroslav Vozka, charakterizoval Dr. Holého jako velkého vlastence, skvělého úředníka, zkušeného nezatíženého politika, který byl připraven v boji s okupanty obětovat svůj život i ohrozit bezpečnost své rodiny. Při této nebezpečné, pro vlast potřebné práci měl velkou oporu ve své skvělé statečné ženě, která věděla o jeho činnosti a počítala i s nejhorším.
v Hořovicích je po něm pojmenována ulice.
Zdroj: http://www.mesto-horovice.eu/mesto/informace-o-meste/ulicnik/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-2889
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
1945
Вeчная паимять
нашим освоботелям
Věčná paměť
našim osvoboditelům
Poznámka:

V hrobě jsou pohřbeni:
1. Ivan Vasiljevič Imasenko, stár 20 let, zemřel 11. 5. 1945 na následky válečného zranění od Lochovic, pohřeb se konal 13. 5. 1945
2. neznámý vojín, podlehl zranění při čištění zbraně, pohřben spolubojovníky v noci 6. 9. 1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-02927
Souřadnice: N49°50'08.8'' E13°54'59.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Alois Řešátko

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
Čest budiž jeho památce
Alois Řešátko

* 1. VI. 1907
+ 19. X. 1944

Dobrý syn českého národa
skončil svůj mladý život
jako ilegální pracovník pod gilotinou
nacistických vrahů v Praze na Pankráci.

Věrni zůstaneme !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-40986
Souřadnice: N49°50'8.6'' E13°54'50.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jarda Trnka

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
Jarda Trnka

úředník notářského kanceláře
* 16. 12. 1895
+ 3. 4. 1916
Spi sladce náš milý synu v tvé rodné zemi
a duch tvůj bude vždy mezi námi přebývati
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'08.2'' E13°54'51.7''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Hynek Šlosar

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
Zde spí svůj vítězný sen

Hynek Šlosar

* 22. 4. 1911 – 8. 5. 1945
v boji za svobodu
na Staroměstském náměstí.

Nedopusťte by oběť
naše marná byla.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2108-02935
Souřadnice: N49°50'09.2'' E13°54'52.2''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Stanislav Mach

Autor: Ivo Šťastný, 03.10.2012
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
Stanislav Mach

* 13. 7. 1939
+ 28. 7. 1960
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'08.6'' E13°54'54.9''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Vaníček

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN VANÍČEK
Z PODLUH

ZEMŘEL PO 3LET. VĚZNĚNÍ GESTAPEM
8.1.1946 VE VĚKU 52 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°50'09.1'' E13°54'56.9''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Janda

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
syn Antonín
nar. 29. 1. 1910 padl na
pražsk. barik. 6. 5. 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-40987
Souřadnice: N45°50'9.3'' E13°54'56.4''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Vrba

Autor: Ivo Šťastný, 22.03.2007
Umístění: Hořovice, Květinová, hřbitov
Nápis:
ZDE SNÍ SVŮJ SEN O SVOBODĚ VLASTI
HRDINNÝ OBRÁNCE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
JOSEF VRBA
* 24. VIII. 1914. PADL 8. V. 1945. V PRAZE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2108-40988
Souřadnice: N49°50'9.4'' E13°54'58.9''
Pomník přidal: Ivo Šťastný