Pole

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Michal Hokr, 17.05.2009
Umístění: Pole, na čelní zdi kapličky
Nápis:
Památce ve světové válce padlým vojínům:

Dušek Jan
† nasled. valeč. útrap
Běhavý Voj., Houška Jos., Houška Vác., Kuták Ant.,
Loula Voj., Majer Jos., Malý Jos., Pavlík Jan,
Slanec Vác., Slavíček Jan, Šroub Jan, Tesař Jos.

Věnují mládenci z Pole

1914-1918
Poznámka:

Část nápisu byla odstraněna během okupace za 2. světové války.
Informace z VUA Praha:
Jan Dušek, nar. 26.11.1896, vojín 11.p.pl., zajat 27.9.1917 v Padule, 27.9.1917 vstoupil do čs.legie,20.1.1923 zemřel na TBC plic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3101-10968
Souřadnice: N49°24'57.6'' E13°46'46.6''
Pomník přidal: Michal Hokr
Doplnění informací: Pavel Bartoníček