Lázně Toušeň

Hlavní, U Cihelny, U Hřbitova

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 27.01.2005
Umístění: Lázně Toušeň, Hlavní, u silnice
Nápis:
OBĚTEM ZA NAŠI SVOBODU

1914 - 1918

BAREŠ FRANT., BLACH ONDŘ., BOHÁČ BEDŘ., DOŠEK JOSEF, ČERNÍK JOSEF, DYRHON FR., FORMAN JOS., HÁJEK ALOIS, HÁJEK VÁCL., ING. HAUNER A., HLOUŠEK JOS., HORA PAVEL, JANDA JOSEF, KO??, KONÍČEK JOSEF, KOVAŘÍK EM., KRÁL FRANT., KRÁL JOSEF, MIKEŠ FRANT., JUDR. PASSER G., PECHA JOSEF, PILAŘ KAREL, RYBKA BEDŘ., ING. RYBKA J., SÁDECKÝ ANT., SMOLÍK OLDŘ., TRŽICKÝ FR., ?? ANT.

ZEMŘELI JSTE, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT.
VAŠEMU ODKAZU VĚRNI ZŮSTANEME.

JOSEF BUREŠ, RODINA BYŠICKÝCH, FRANTIŠEK ČERMÁK, JAROSLAV SMOLÍK, LADISLAV ŠEPS, BŘETISLAV ZAHRADNÍK

1939 - 1945
Poznámka:

Jedno z jmen na pomníku:
František Tržický se narodil 31.10.1876 a byl pokrývač. Měl tři děti nejstarší Josef, František(můj tatínek) a Marie. Padl hned v prvních dnech 1. světové války na severním bojišti 10.11.1914 poblíž Haliče .
V Toušeňské kronice se píše: "První toušeňský branec padl František Tržický , bývalý žák naší školy, řádný muž, přičinlivý řemeslník a pečlivý otec."
(zdroj: Marie Němečková, vnučka)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2103-03055
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek
Doplnění informací: Marie Němečková

Hrob Čeněk Choděra

Autor: Marek Skýpala, 13.05.2018
Umístění: Lázně Toušeň, U Cihelny, hřbitov městysu
Nápis:
ČENĚK CHODĚRA
AKAD. MALÍŘ
Poznámka:

Choděra Čeněk. Narodil se 13. 1. 1881 v Toušeni nad Labem a zemřel 2. 5. 1955. Narozen roku 1881 v Toušeni. Malíř krajin a žánrů. Pracoval nejprve jako dekorativní malíř. Po studiích v letech 1902 - 1903 na UMPRUM v Praze u A. Hofbauera se dále zdokonaloval v Paříži na Académie des Beaux-arts u H. A. Fauchona, J. J. Lefebra a L. Duvala - Gozlana, kde zůstal až do roku 1911. Pracoval pro přední pařížská divadla. Stýkal se také s Toulose-Lautrecem a A. Rodinem, navazoval na impresionismus. Procestoval Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálii. U nás maloval rodné Polabí. Obrazy jsou malovány sytými barevnými tóny, pastami ve vysokých barvách. Za 1. světové války byl na frontě v Itálii. Ve 30. a 40. letech maloval Beskydy, Ostravsko, horské oblasti Slovenska. Vystavoval doma i v cizině (Kodaň, Vídeň, Stockholm, Oslo), získal řadu ocenění. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP, Kanceláře prezidenta republiky. Zemřel roku 1955 v Praze.
(zdroj: http://www.galeriekutnahora.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'51.48'' E14°42'55.89''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Zdeněk Gutwirth

Autor: Marek Skýpala, 13.05.2018
Umístění: Lázně Toušeň, U Cihelny, hřbitov městysu
Nápis:
ZDENĚK GUTWIRTH
ŘÍDÍCÍ UČITEL V.V.
ZEMŘ. 28.7.1969, VE STÁŘÍ 77 LET.
Poznámka:

Zdeněk Gutwirth, učitel, publicista, kreslíř
* 1892 v Příbrami, + 28. 7. 1969 v Praze-Troji, pohřben v Lázních Toušeni. Jako syn ředitele měšťanské školy studoval na Učitelském ústavu v Příbrami, kde získal průpravu také ve výtvarném oboru. Kresbě se věnoval již za válečného zajetí. Vyučoval na několika školách brandýského Polabí (1911-13 ve Sluhách, 1913-14 v Toušeni). Za první světové války narukoval do 7. zeměbraneckého pluku, s nímž se dostal 1915 do ruského zajetí v Nižním Novgorodě. V učitelské práci pokračoval 1919-20 ve St. Boleslavi, 1920 v Toušeni a od 1921 v Dřevčicích a Jirnech, kde byl i kronikářem městyse. Publikoval rovněž četné vlastní kresby, v nichž systematicky zachycoval zanikající starou lidovou architekturu a městskou zástavbu. Řadu jeho kreseb má ve svém archivu Okresní muzeum Praha-východ. Od 1936 až do pensionování vyučoval v Praze 8 - Tróji.
(zdroj: www.laznetousen.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'51.73'' E14°42'55.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Sýhora

Autor: Marek Skýpala, 13.05.2018
Umístění: Lázně Toušeň, U Cihelny, hřbitov městysu
Nápis:
FRANTIŠEK SÝHORA
* 18.10.1890 + 24.7.1944
Poznámka:

František Sýhora se narodil v Lázni Toušeň. Po obecné škole pracoval jako holič. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 29.3.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 17.7.1917 v Nikopoli a byl zařazen k 2. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 14.4.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'52.55'' E14°42'55.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Hárovník a František Hárovník

Autor: Marek Skýpala, 13.05.2018
Umístění: Lázně Toušeň, U Cihelny, hřbitov městysu
Nápis:
VÁCLAV HÁROVNÍK
VAŘIČ CUKROVARU
* 22.12.1874 + 24.6.1932

FRATIŠEK HÁROVNÍK
* 24.3.1954, VE VĚKU 75 R.
Poznámka:

Václav Hárovník se narodil ve Ždánicích, ale již před válkou bydlel v Lázni Toušeň. Po měšťance pracoval jako vařič cukrovaru. Prezenční službu vykonal u 54. domobraneckého pěšího pluku. Zajat byl jako četař 45. domobraneckého pěšího pluku dne 8.8.1918 v Czafa Glava v Albánii. Do čs. vojska se přihlásil dne 17.10.1918 v Avezzano a byl zařazen jako četař k 35. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 28.5.1920.
(zdroj: databáze VÚA)
František Hárovník bude zřejmě totožný s legionářem, který se dle voj. záznamu narodil buď 25.10.1879 nebo 15.8.1879 v Nučicích a před válkou bydlel ve Ždánicích. Po obecné škole pracoval jako elektrikář. Zajat byl jako desátník 10. domobraneckého pěšího pluku dne 22.3.1915 v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil dne 25.8.1918 v Samaře a byl jako vojín zařazen k 9. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl jako vojín dne 2.8.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'51.77'' E14°42'56.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emil Rozsívka

Autor: Marek Skýpala, 13.05.2018
Umístění: Lázně Toušeň, U Cihelny, hřbitov městysu
Nápis:
JUC. EMIL ROZSÍVKA
23. III. 1888 - 26. II. 1944 V GOLLNOVĚ
Poznámka:

Emil Rozsívka se stal po smrti držitelem osvědčení podle zákona 255/1947 sb. č.: 40850/49.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'51.42'' E14°42'56.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vladimir Danilovič Tosltokoryj

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
Владимир Данилович
ТОЛСТОКОРЫЙ
ПОМЕР 7 СЕНТ. ГОДА

JMÉNO JEHO SMRTI JE
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

OBNOVENO V R. 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'51.66'' E14°42'55.26''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Huka

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
KPT.
JOSEF HUKA
* 2.IV.1923 + 31. X. 1957

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'51.72'' E14°42'55.86''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bedřich Choděra

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
Bedřich Choděra
c. a k. rytmistr
u sboru. velitelství č.9 v Zadru
* 1864. + 1912.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'51.6'' E14°42'57.3''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Schwägerl

Autor: Marek Skýpala, 10.03.2013
Umístění: Lázně Toušeň, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu Odpočívá
JAN
SCHWÄGERL
KPT. PROV. V.V.
* 4.VII.1865 + 13.XI.1934

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'51.78'' E14°42'57.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala