Jevany

Aldašínská, Náměstí

Hrob Jindřich Birula

Autor: Marek Skýpala, 28.04.2013
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
JIŘÍ BIRULA
GENERÁL MAJOR ČSLA
*1894 +1971
Poznámka:

Hrob patří ruském legionáři Jindřichu Birulovi, který se narodil ve Vilniusu v roce 1894 (uvádí se ale také 1895). Vystudoval v letech 1903-1911 tamní Reálné gymnasium. Následovalo studium na Michajlovském pěchotním učilišti v Moskvě a v letech 1917-1918 na Akademii generálního štábu v Petrohradě a Jekatěrinburku. Od 25.07.1914 měl hodnost podporučíka ruské armády. K 1.10.1939 byl poslán do výslužby jako brigádní generál. Od 07.1914- do 08.1914 byl velitelem pěší čety 157. pěšího pluku ruské armády na východoevropském bojišti. Po ošetření byl od 05.1915- do 09.1915 spojovacím důstojníkem 157. pěšího pluku ruské armády. Následně 09.1915-02.1916 velitelem kulometného oddílu 157. pěšího pluku, pobočníkem velitele 157. pěšího pluku, přednostou oddělení štábu 77. pěší divise. Od srpna 1918 byl pobočníkem podnáčelníka štábu Československého armádního sboru na sibiřském válčišti a pak od února 1919 náčelníkem štábu 2. československé střelecké divise. Po repatriační dovolené sloužil v čs.armádě jako náčelník štábu Divise 6 v Brně, přednosta skupiny 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci v Praze, velitel Hraničářského praporu 1 v Děčíně nad Labem, velitel Pěšího pluku 8 v Místku, velitel Velitelské školy v Praze, velitel Jezdecké brigády 1 v Praze, velitel Horské brigády 1 v Ružomberoku, velitel Divise 8 v Hranicích, velitel Hraniční oblasti 37 a naposledy velitel Divise 8 opět v Hranicích.

Zdroj: server valka.cz, generalita


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'02.34'' E14°49'53.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáka

Autor: Marek Skýpala, 15.05.2014
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ HRDINNÉMU
„RUDOARMĚJCI“
OBEC JEVANY
KVĚTEN 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02608
Souřadnice: N49°58'3.12'' E14°49'53.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Vosecký

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2016
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VOSECKÝ
*12.11.1885 +21.4.1961
Poznámka:

František Vosecký se narodil v Jevanech. Po obecné škole pracoval jako dělník. Dne 13.9.1915 byl u Rovna zajat jako vojín c.k. 36. pěšího pluku. Dne 4.11.1917 se v Běženkovicích přihlásil do čs. vojska a byl zařazen k 7. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR dne 23.7.1920 v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'2.88'' E14°49'53.71''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Borovička

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2016
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
KAREL BOROVIČKA
*13.12.1893 +16.5.1969
Poznámka:

Karel Borovička se narodil v Přehvozdí. Po měšťance pokračoval ještě na návazné škole. Před válkou pracoval jako hospodářský adjunkt. Zajat byl dne 21.9.1915 jako vojín c.k. 83. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 19.7.1916 v Darnici a byl zařazen k 1. střeleckému pluku (ruských legií). S transportem legionářů se dostal do Francie, kde byl zařazen k 22. pěšímu pluku (francouzských legií). Demobilizován byl jako četař 20. pěšího pluku dne 22.5.1920.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'2.38'' E14°49'54.4''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Hošek

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2016
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
JAN HOŠEK
*5.2.1896 +18.1.1964.
Poznámka:

Jan Hošek se narodil v Leštině v tehdejším okrese Zábřeh. Po pokračovací škole pracoval jako kameník. Zajat byl jako svobodník 32. zeměbraneckého pěšího pluku dne 11.6.1916 u Dubna. Do čs. vojska se přihlásil dne 15.7.1917 v Kotovské Vulce. Byl zařazen jako vojín k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil a demobilizován byl v hodnosti rotmistra Štábu čs. vojsk dne 3.2.1921.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'2.76'' E14°49'55.54''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Šrámek

Autor: Marek Skýpala, 16.04.2016
Umístění: Jevany, Aldašínská, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ŠRÁMEK
*20.7.1886 +10.11.1948
Poznámka:

Václav Šrámek se narodil v Byšicích v okrese Mělník. Po obecné škole pracoval jako pekař ve Vršovicích. Zajat byl jako svobodník c.k. 91. pěšího pluku dne 30.5.1915 u Bolechova. Dne 9.8.1918 se v Omsku přihlásil do čs. vojska a byl zařazen jako vojín k 1. záložnímu pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil a byl demobilizován jako vojín Technické roty (ruských legií) dne 16.11.1920.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'2.51'' E14°49'55.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 23.11.2009
Umístění: Jevany, Náměstí, jižní část parku nad ulicí Pražská
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
1914 – 1918

NAVRÁTIL JOSEF nar. 2.2.1893
PAČES JAN nar. 20.3.1887
PAČES FRANTIŠEK nar. 26.12.1882
SMEKAL FERDINAND nar. 15.5.1874
VOSECKÝ ANTONÍN nar. 13.9.1898

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-26836
Souřadnice: N49°58'10.44'' E14°48'35.45''
Pomník přidal: Pavel Pelikán