Radošovice

E. Beneše

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miloslav Urban, 23.10.2008
Umístění: Radošovice, E. Beneše, parčík
Nápis:
PADLI ZA VLAST
DOBYLI SVOBODY

BOH. BARTÁK 1914
JOS. HORÁK 1915
FRT. FLEIŠNER 1915
VÁCL. ROČEK 1917
KAR. STÁREK 1918
VÁCL. BENEŠ 1914
FRT. VODIČKA 1915
VÁCL. FREUND 1915
FRT. DRAŽIL 1918
VIL. JOHN 1920

POPRAVENI:
HOLZMAN JOS. 24.9.1942
BŘEČKA JOS. 23.4.1945

PADLÍ V REVOLUCI:
FREIWILLIG LEOP. 5.5.1945
POVOLNÝ VÁCL. 12.5.1945
ČÍŽEK STAN. 31.5.1945
Poznámka:

Roček Václav, narozen 5.9.1889, Radošovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 15. pěšího pluku jako poručík. Zajat v Rusku 1914. Zařazen 25.6.1916 do Srbské legie k 2. pěšímu pluku. Dne 24.7.1917 podlehl zranění v Oděse. (zdroj databáze VÚA Praha)

Fotografie z archivu Muzea Říčany pochází z konce 40. let minulého století. Zajímavá je především tím, že mládež drží čestnou stráž u pomníku „sovětského kapitána“, který byl umístěn před evidovaným pomníkem a dnes tam už není.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02605
Pomník přidal: ThDr. Jakub Jukl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, ThDr. Jakub Jukl Th.D.
Příprava dat: Martin Brynych