Štrampouch

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Kratochvíl, 02.06.2007
Umístění: Štrampouch, střed obce
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
R. 1914 – 1918 NA PAMÁTKU.

KLIČKA BOH, MÁLEK JAN, PAZDERKA VÁC., SOJKA FRANT., SKŘIVÁNEK VÁC., SKŘIVÁNEK ANT., VÝBORNÝ VÁC., VÝBORNÝ JOS., VANČURA VÁC., MÁLEK JOSEF, ŠRAJBR KAREL, VANČURA ALOIS, STEHLÍK VÁCLAV, ČEPEK ANTONÍN, KOUDELKA FRANT., RYNDA ALOIS, PROROK VÁCLAV, VÁGNER VÁCLAV, MÁLEK VÁCLAV, MÁLEK JOSEF, AUERSVALD JOS., ŠRÁMEK JOSEF, MÁLEK ANTONÍN, ČEPEK VÁCLAV.
VĚNOVALA BESEDA SVORNOST.

OBĚTEM NĚMECKÉ OKUPACE 1939 – 1945
EDUARD HOCHMAN, JANA HOCHMANOVÁ, KAREL HOCHMAN, ALOIS MÁLEK, RUDOLF VÁVRA, JOSEF VRANÝ
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Klička Bohumil, nar. 28.12.1894, Štrampouch. V RU armádě sloužil u 12. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajat 15.7.1916, Kolky. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Petrovsku, zařazen 14.5.1918 jako vojín k 9. střeleckému pluku. Padl 23.10.1918 u stanice Savrucha, pochován na bojišti. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54668
Souřadnice: N49°52'0.53'' E15°21'50.01''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl

Pamětní deska Josef Vraný

Autor: Adam Vykydal, 01.04.2012
Umístění: Štrampouch, čp 10
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
BR. JOSEFU VRANÉMU
VELITELI IV. OKRSKU OHJ. Č.2.
STAROSTOVI HASIČ. SBORU,
ČLENU SPORTOV. KLUBU,
KTERÝ BYL UMUČEN V TEREZÍNĚ
1.5.1945, VE STÁŘÍ 36R.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-26904
Souřadnice: N49°51'32.81'' E15°21'40.88''
Pomník přidal: Adam Vykydal